Računajo na izpodbijanje škodljive pogodbe

V včerajšnji izjavi za javnost je sporočil, da vložitev predloga za stečaj prinaša koristi vsem upnikom in ne le njemu, saj omogoča enakomerno in pravično poplačilo terjatev. Vložitev stečaja med drugim onemogoča, da bi bili upniki oškodovani, če bi KMB Leasing še naprej prodajal nepremičnine. Pomembno se mu zdi, da lahko v primeru stečaja stečajni upravitelj za najmanj leto dni nazaj izpodbija škodljive pogodbe. Izpodbija lahko tudi pogodbo, ki jo je KBM Leasing sklenil s podjetjem Eurotas oziroma z Aleksandrom Jančarjem za prodajo hotela Štorman.

Vendar pa pri tem opozarja, da sta izterjava celotnega dolga in prodaja hotela Štorman dva ločena pravna posla. Lizinško razmerje namreč ni enako kreditnemu razmerju, pri katerem je pravni lastnik premoženja kreditojemalec, je pa tako podobno, da ga je treba presojati prav z vidika kreditne pogodbe, in to kljub temu, da je bil hotel v zemljiški knjigi last KBM Leasinga. Sporno naj bi bilo, da je družba svoje premoženje prodala po ceni, ki je precej nižja od zadnje in merodajne cenitve strokovnega cenilca, ki ga je sama predlagala. »S kupnino od prodaje hotela Štorman je KBM Leasing praktično poplačala vse svoje terjatve iz naslova pogodbe o lizingu, a s slabo prodajo ni ustvarila prav nobenega presežka, zaradi česar zdaj uveljavljamo druge pravne postopke,« pravi gostinec in še dodaja, da najbrž ne bi imel težav, če bi KBM Leasing hotel prodal po tržni ceni. Opozarja tudi, da je lastnik hotela še vedno KBM Leasing in da je družba Eurotas plačala samo 100.000 evrov pologa in 15.000 evrov mesečnega pologa.

Delavci v navzkrižnem ognju

Znano je, da je Štorman vložil tožbo zaradi vrnitve lastninske pravice na hotelu, prav tako tudi odškodninsko tožbo zaradi domnevno nezakonitega prevzema hotela. Sprašuje se, ali bo NKBM dokapitaliziral KBM Leasing oziroma ali lahko ima takšna finančna družba sploh še prihodnost glede na to, da se lizinške hiše umikajo iz nepremičninskih poslov.

»Žal so se v navzkrižnem ognju zdaj znašli tudi delavci,« dodaja z obžalovanjem. Nekateri so si našli delo drugje, nekateri so dali izredno odpoved, nekaj pa je tudi takih, ki še imajo delo v edinem še odprtem gostišču v Šempetru in so za danes napovedali stavko. Štorman pravi, da bi z veseljem ugodil njihovim zahtevam, če mu ne bi KBM Leasing hotela, ki mu je prinašal največ prihodka, tako rekoč izpulil iz rok. Zanimiv je podatek, da delavci organizirajo stavko s pomočjo Jančarjevega odvetnika Dušana Korošca, zato je Štorman prepričan, da se niti zavedajo ne, da so samo orodje, s pomočjo katerega ga poskuša nasprotna stran uničiti. Zato bi bilo po njegovem mnenju bolj smiselno, da bi stavko organizirali kar na sedežu KBM Leasinga.