»Če bomo dobili kohezijska sredstva za nazaj, nas zagotovo ne bo bolela glava. Če jih ne bo, pa bomo vsi vsaj pili neoporečno vodo,« je ob včerajšnjem slovesnem podpisu pogodbe za revitalizacijo vodnih virov na Mengeškem polju dejal domžalski župan Toni Dragar. Pogodbo za projekt, ki bo izboljšal zanesljivost in varnost oskrbe z vodo na območju treh občin, sta z direktorjem Prenove Gradbenik Klemnom Kovačem podpisala še mengeški župan Franc Jerič in župan občine Trzin Tone Peršak.

Drugi projekti zaradi vodovoda na hladno

Vse tri občine so skupni medobčinski projekt prijavile za sofinanciranje iz kohezijskih skladov in v celoti izpolnile vse zahteve. A kljub temu da bi lahko projekt v družbi še desetih drugih povsem pripravljenih slovenskih projektov že izvajali, zelene luči države in z njo povezanih evropskih evrov še niso dočakali. Zato so se naveličani obljub odločili, da bodo naložbo, ki bo občanom zagotovila zdravo pitno vodo, izpeljali kar z lastnimi viri. Če jim bo država kar koli povrnila, bo to seveda dobrodošlo. Bodo pa morali v vseh treh občinah na račun te naložbe, ki so ji dali prednost, prestaviti v poznejše obdobje marsikatero drugo naložbo.

»V občini Mengeš se na njen račun odpovedujemo začetku gradnje športne dvorane,« je dejal Franc Jerič, župan občine, ki bo pridobila največ. Večina občanov namreč še vedno pije klorirano vodo, saj je krvavški vodovod, na katerega repu so, oddaljen polnih dvanajst kilometrov in jim ne zagotavlja niti zadostnih količin vode. »Že pred koncem leta bodo lahko vsi pili enako kakovostno neklorirano vodo, kot jo že sedaj pijejo občani Domžal in Trzina,« je napovedal Jerič in dodal: »Po sedmih letih močno pregrete in preveč spolitizirane teme zamenjave krvavškega vodovoda si bomo lahko tudi Mengšani končno natočili kupico čiste vode.«

Azbestni cevovod star 50 let

Tudi Tone Peršak je spomnil, da je nov cevovod od črpališča do Trzina občanom obljubljal že polno desetletje. Obstoječi salonitni cevovod je namreč star pol stoletja. Nov cevovod s priključki novih vrtin pa bo močno izboljšal hidravlične lastnosti sistema in ukrotil velike izgube vode, je dejal Peršak.

Direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik Marko Fatur je povedal, da bodo v sklopu tri milijone evrov vredne naložbe zgradili približno šest kilometrov cevovodov. V občini Domžale bodo za 1,3 milijona evrov letos obnovili 1,6 kilometra vodovoda pri črpališču in vodovod Kolovec, prihodnje leto pa še dober kilometer na južnem predelu občine. Del naložbe bodo financirali iz omrežnine, del iz proračuna, nekaj sredstev pa že imajo. V občini Mengeš bodo za 1,2 milijona evrov zgradili 2,9 kilometra vodovodnega omrežja, v občini Trzin pa bodo za približno pol milijona evrov zamenjali 1,8 kilometra cevovoda.