Čeprav je Mestna občina Ljubljana na upravno enoto že pred letom dni oddala vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za širitev Zaloške ceste, je župan Zoran Janković konec februarja sprejel sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto. V sklepu zelo splošno piše, da želi občina dopolniti tolerance lokacijskega načrta.

Kaj pomeni dopolnitev toleranc, je včeraj pojasnil Janković. Trenutno veljavni lokacijski načrt v križišču Zaloške in Zadobrovške ceste namreč predvideva krožišče, občina pa si želi, da načrt dovoljuje krožišče ali križišče. Občina sicer načrtuje ureditev križišča, čemur člani Civilne iniciative Polje z njenim neformalnim vodjem Primožem Juvanom na čelu nasprotujejo. Glede na potrebo po spremembi lokacijskega načrta kaže, da je občinska projektna dokumentacija, ki predvideva križišče, v tem delu neskladna z veljavnim prostorskim aktom, kar je najverjetneje tudi razlog, zakaj upravna enota občini ni izdala dovoljenja.

Velja opozoriti, da bo občina morala z začetkom širitve Zaloške ceste čakati tudi več kot pol leta. Vsaj toliko časa bo po najboljšem scenariju preteklo, preden bo občina sploh sprejela spremembe lokacijskega načrta. Janković si sicer želi, da bi upravna enota presodila, da je križišče v Polju z vidika varnosti boljše kot krožišče, in bo dovoljenje izdala prej.

Preobrat s spremembo lokacijskega načrta po Juvanovem mnenju dokazuje, da so na občini delali račune brez krčmarja, ko so krožišče brez vnovične javne razgrnitve samovoljno spremenili v križišče. »To vse kaže, kako jim je figo mar za želje lokalnega prebivalstva in varno cesto. Pridobili smo dopis koprske policije, ki dokazuje, da so krožišča stokrat varnejša od semaforiziranih križišč, ki nam jih hoče za vsako ceno vsiliti župan. Odkar so v Kopru uvedli krožišča, promet poteka veliko bolj varno kot prej. To dokazujejo primerjalni podatki o nesrečah, smrtnih žrtvah in škodi,« je razložil Juvan, ki verjame, da je prometna policija (in ne načrtovalci cest) pristojna za dajanje odgovorov, kaj je varno.

Juvan je še posvaril, da se bo iniciativa temu projektu zoperstavila tudi s tožbo, če bo to potrebno. »Upravna enota nas je priznala kot stranskega udeleženca v postopku, imamo podpise ljudi, ki jih bo cesta neposredno prizadela. Kdo drug ima pravico vplivati na projekt, če ne mi, ki nam bodo cesto gradili pred domačim pragom,« je bil jezen Juvan, ki trdi, da tamkajšnjim občanom edino krožišča zagotavljajo, da jim domov ne bo treba voziti po nepotrebnih ovinkih.

Velja omeniti, da podpise za novo civilno iniciativo zbira tudi Anton Podobnik, član četrtne skupnosti Polje, ki je bil izvoljen na županovi listi. Podobnik podpise zbira v podporo občinskemu projektu. Kljub temu da je Podobnik zbral več kot 1300 podpisov, Juvana ta številka ne prepriča. Zatrdil je, da je Podobnik toliko podpisov zbral le zato, ker je občane zavajal, da bo štiripasovnica zgrajena do mostu z Ljubljanico v Zalogu, kar pa je po Juvanovem mnenju čisti nesmisel. »Edina demokratična iniciativa je naša. V njej se izkazuje volja ljudi,« je bil neomajen Juvan.