Mariborska občina je s projektom nadaljevanja obnove mariborskega gradu kandidirala na tretjem javnem razpisu za sofinanciranje obnove kulturne infrastrukture. Medtem ko se je ob prvi objavi rezultatov konec lanskega leta z zbranimi 85 točkami uvrstila med izbrane projekte, so bili kasneje objavljeni novi rezultati, na katerih pa je Maribor dobil le 75 točk in tako ostal brez razpisnega denarja. Občina se je obrnila na upravno sodišče, ki je ugotovilo kršitve postopkov in zadevo vrnilo ministrstvu za kulturo v ponovno odločanje, ki pa je bilo za občino še bolj neugodno. tk