Namen nagrade je izpostaviti najboljše slovenske projekte s področja družbene odgovornosti in s tem povečati izmenjavo najboljših praks. Za prijavitelje sta na voljo dve kategoriji: partnerstva z majhnimi in srednje velikimi podjetji ter partnerstva z velikimi podjetji. Nagrada je osredotočena na uspešna partnerstva med podjetjem ter najmanj enim neprofitnim deležnikom. To predstavlja inovativen koncept na področju družbeno odgovornih nagrad, ki se navadno osredotočajo na podjetja kot samostojne akterje.

Posebna pozornost je namenjena inovacijam z namenom spodbujanja podjetij pri ustvarjanju rešitev za reševanje trajnostnih vprašanj. Ocenjevanje vključuje kriterije, povezane s pozitivnimi učinki partnerstva, tako na družbo kot na podjetje. Prav tako se posebno pozornost v letošnjem letu namenja celostni obravnavi družbene odgovornosti. Prijavitelji bodo tako pozvani, da predstavijo umeščenost prijavljanega projekta v družbeno odgovorno naravnanost podjetja. V letošnjem letu so spremenjeni tudi izbirni kriteriji, in sicer je večji poudarek na pozitivnih družbenih učinkih, ki jih je projekt dosegel, ter manjši na marketinških aktivnostih.

Več informacij o razpisu je objavljenih na spletni strani http://www.mdos.si/si/nagrada.html, vsi zainteresirani pa lahko pokličejo tudi na tel. št.: 01 430 37 51 ali pišejo na e-naslov: petra@mdos.si. Koordinator projekta je Mreža za družbeno odgovornost Slovenije v sodelovanju s partnerskimi organizacijami. Zmagovalec nagrade družbeno odgovornih praks v Sloveniji v posamezni kategoriji bo znan na slovesnosti maja 2014.