Tudi zato smo se odločili, da neposredno posežemo v to slovensko pevsko zakladnico. Tuš in Nedeljski dnevnik bosta še letošnjo pomlad v šestih slovenskih mestih, v Celju, Mariboru, Kopru, Novem mestu, Kranju in Ljubljani, pripravila tekmovanje pevskih zborov upokojencev. Tekmovanja se bodo odvijala v centrih Planet Tuš, v Ljubljani pa pred centrom Tuš v BTC. Prvo bo že ta četrtek, 27. marca, ob 11. uri v Celju, v centru Planet Tuš. Nastopili bodo pevskim zbori iz Raven na Koroškem, Velenja, Laškega in Celja.

Zveza društev upokojencev Slovenije je v vsaki regiji izbrala po štiri pevske zbore, vsak zbor bo po lastni izbiri zapel po tri pesmi. Njihovo petje bosta ocenjevala predvsem občinstvo in deloma tudi strokovna komisija. TUŠ je za najboljše ocenjene zbore pripravil lepe nagrade.

Ljubezen do slovenske besede

Tone Kotar, upokojeni diplomirani inženir kemijske tehnologije iz Mirne na Dolenjskem, je predsednik komisije za kulturo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije. Sočasno je zadolžen še za kulturo v dolenjski pokrajinski zvezi.

Kako je kultura razširjena med slovenskimi upokojenci?

»Med slovenskimi upokojenci obstaja množica kulturnih panog. Pevski zbori so vrh naše kulturne dejavnosti, saj jih je po naših društvih po vsej Sloveniji več kot 160. Veliko je tudi literarnih in likovnih krožkov. Lahko rečem, da so slovenski upokojenci kulturno zelo aktivni. Posamezna društva prirejajo literarne večere in izdajajo zbirke svojih članov. Žal pa se tudi na tem področju že čuti kriza.«

Imate svojo založbo?

»Svoje založbe žal nimamo. Imamo LIKUS, literarni klub upokojencev s sedežem v Mariboru, ki med drugim izdaja tudi knjige. Načrtujemo, da bomo skupaj izdali zbrana dela naših članov.«

Ponujate enajst različnih dejavnosti. Za katero se ljudje najpogosteje odločajo?

»Za petje in literarno ustvarjanje. Ko eno društvo prireja literarni večer, obvesti sosednja društva in se obiskujejo. Ne bom rekel, da je to velika množica ljudi, zagotovo pa pridejo tisti, ki imajo to zvrst književnosti radi. Naši člani gojijo ljubezen do slovenske besede. Druga dejavnost, ki je v mnogih društvih zelo razvita, pa je likovno ustvarjanje. Lani so že enajstič organizirali likovno kolonijo v Izoli in prvič tudi v Rogaški Slatini. Hotel Delfin je likovno kolonijo na obeh lokacijah tudi finančno podprl, nekaj prispeva tudi ZDUS, večino pa si udeležbo na koloniji naši člani plačajo sami. Prijavi se okoli 30 udeležencev, ki imajo svojega mentorja. Potem pa v okviru festivala za tretje življenjsko obdobje pripravimo tudi razstavo njihovih likovnih del.«

Država kaj financira to kulturno dejavnost upokojencev?

»ZDUS se financira iz članarin. Pri javnem skladu vsako leto prijavimo nekaj svojih projektov, a so sredstva, ki jih dobimo, zelo skromna. Nekaj nam doda še ZPIZ, največ pa je prostovoljnih prispevkov.«

S katero kulturno dejavnostjo se ukvarjate vi?

»Ko še nisem bil v pokoju, sem že sodeloval v pevskem zboru na Mirni, sicer pa sem v našem društvu zadolžen za kulturo, še vedno pojem, sodelujem pa tudi v literarni skupini. Z našim zborom smo kar uspešni, saj smo gostovali že na Češkem, v Avstriji, na Madžarskem pa tudi na Hrvaškem in v Bosni.«

Kaj menite o vseslovenskem tekmovanju pevskih zborov upokojencev?

»To bo več kot imenitna promocija kulturne dejavnosti slovenskih upokojencev. Prepričan sem, da bodo to tekmovanje z zanimanjem spremljali po vsej državi, in se vam tudi zahvaljujem za pozornost, ki ste nam jo namenili. Naš rojak Tone Pavček je nekoč dejal, če bomo brali, nas ne bo pobralo. Jaz pa pravim, če bomo peli, bomo preživeli!«