Zanje se lahko potegujejo samo občani, ki sami oziroma njihovi zakonski ali zunajzakonski partnerji v mestu nimajo primernega zemljišča za vrtnarjenje.

Za najem kvadratnega metra neopremljenega vrtička bodo odšteli deset centov na mesec, za najmanjše vrtove približno 48 evrov na leto, poleg tega pa bodo morali zakupniki vrtov plačati še stroške obratovanja, vzdrževanja, zavarovanja in morebitne javne dajatve. A pozor: če se bo za posamezen vrt potegovalo več kandidatov, ga bo občina oddala tistemu, ki bo za najem ponudil najvišjo ceno. Če pa bodo ponudniki ponudili enake cene, bo občina najemnika dobila s pogajanji oziroma dražbo.

Prijave za zakup vrtov na mestni občini zbirajo samo še do konca marca, javno pa bodo ponudbe odprli v torek, 1. aprila. In še dva ocvirka: vrtnarji na teh vrtovih ne bodo smeli uporabljati herbicidov in drugih kemičnih sredstev za zatiranje plevela ter prirejati vrtnih zabav; poleg tega so ti vrtovi začasni, občina jih je uredila na stavbnih zemljiščih, ki še čakajo na svojo priložnost.

Če bo mestna občina zemljišče potrebovala za kaj drugega, lahko uporabnikom odpove pogodbo, ti pa morajo v pol leta z vrtička pospraviti vse. no