Storitev dražja za okoli 80 odstotkov

V Cerodu poudarjajo, da gre za prvo podražitev od ustanovitve podjetja leta 2006 in da dosedanja cena zadnjih nekaj let ni zadoščala za pokritje vseh stroškov poslovanja. Kot pojasnjujejo, obdelave odpadkov do zdaj občanom niso zaračunavali, saj so ta strošek pokrili iz prihodkov, ki so jih ustvarjali s prevzemom odpadkov iz drugih občin. Cerod bo tako dolenjskim, posavskim in belokranjskim komunalnim podjetjem zaračunaval občutno višje cene, ti pa bodo podražili položnice.

Direktor Komunale Novo mesto Rafko Križman pojasnjuje, da jih je podražitev presenetila, saj tudi v letnem poslovnem načrtu niso načrtovali novih cen odlaganja odpadkov. Gre za približno 80-odstotno podražitev, toliko bo komunala aprila tudi povišala ceno storitve, pravi Križman. Na povprečni položnici je bilo za odvoz in odlaganje odpadkov treba plačati približno 3 evre, po novem pa bodo občani morali odšteti 5,4 evra. »Gre za podražitev, na katero nimamo vpliva,« dodaja prvi mož novomeške komunale. S prvim aprilom bodo storitev podražili tudi v Komunali Metlika, nove cene bodo oblikovali takoj, ko bodo prejeli Cerodov račun, pojasnjujejo. Direktor Komunale Črnomelj Slavko Malešič pa pravi, da lahko uporabniki višje položnice pričakujejo maja.

Novi zaposlitvi, a pogodbe o sofinanciranju še ni

Medtem v novomeškem Cerodu, kjer je trenutno zaposlenih 17 oseb, načrtujejo dve novi zaposlitvi. Kot pojasnjuje direktor Alojz Turk, gre za zaposlitvi, povezani z začetkom druge faze gradnje regijskega odlagališča odpadkov, obe za določen čas na področju ekonomskega in tehnološkega spremljanja projekta. Nadzorni svet se je že strinjal s predlogom novega zaposlovanja za potrebe tako imenovanega projekta Cerod 2, predvideni sta v letnem poslovnem načrtu, prav tako ju bo predvidela nova sistematizacija, ki naj bi jo v prihodnjih dveh mesecih sprejel direktor Turk.

Vendar novomeška občina, ki je nosilka projekta Cerod 2, še vedno nima podpisane pogodbe o sofinanciranju 32 milijonov evrov vredne naložbe, čeprav so izvajalci že izbrani in z njimi podpisane pogodbe. Podpis oziroma vsaj ustrezno obrazložitev so pričakovali včeraj, a so na mestni občini pojasnili, da odgovora ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki je decembra lani izdalo odločbo, s katero je zagotovilo sredstva za realizacijo projekta, niso dobili. Vse kaže, da na ministrstvu denarja še niso našli, saj so nam včeraj pojasnili, da izvajajo intenzivne pogovore s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami za zagotovitev potrebnih sredstev evropske kohezijske politike v letošnjem proračunu.