Tako parket kot druge pohištvene elemente so bodoči lesarji zaščitili z ekološkimi premazi. Veliko truda so vložili v restavriranje pohištva, ki je starejše od sto let. S temi žlahtnimi kosi pohištva so v moderen učni prostor vnesli občutek domačnosti in topline, predvsem pa del tradicije in zgodovine, ki v njem živi. Pomagala so jim slovenska podjetja, ki so podarila material za prenovo, in tako pripomogla k zgledu rabe slovenskega lesa za ustvarjanje zdravega bivalnega okolja.

Eko učilnica, ki nosi številko 314, je skupni projekt ŠC Ljubljana, Srednje lesarske šole Ljubljana, in oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete v sodelovanju s Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Namen projekta je seznaniti končne uporabnike in ciljne skupine z nespornimi primerjalnimi prednostmi obnovljivega lesa. Zato bo v nadaljevanje prenove lesene učilnice vključeno tudi objektivno vrednotenje okoljskih vplivov. V sklopu projekta bodo izračunali ogljični odtis lesene učilnice v primerjavi s klasično.