Delilniki toplote naj bi zagotovili pravičnejše obračunavanje porabljene energije – če se seveda ne dogajajo napake pri odčitavanju ali nastavitvah. Bralcu se je zgodilo oboje, zaradi česar je tako lani kot letos že prvi mesec ogrevanja dobil račun, ob katerem se mu je zavrtelo. Za približno 30 kvadratnih metrov veliko stanovanje so mu lani obračunali za več kot osem odstotkov stroškov ogrevanja celotnega stanovanjskega bloka, čeprav so, potem ko se je pritožil, ugotovili, da njegov delež v resnici znaša samo dva odstotka. V podjetju Brunata, ki je zadolženo za odčitavanje porabe na delilnikih, so mu zagotovili, da bodo razliko, ki jo je bralec kljub napaki moral plačati, v prihodnjih mesecih upoštevali kot dobropis.

Preplačana vsota je bila tako visoka, da mu je nekaj enot ostalo še za letošnjo kurilno sezono. A je bil obračun za november tokrat še višji kot lani. Kljub visokim temperaturam in dejstvu, da ima prižgana samo dva radiatorja, bi namreč moral plačati več kot 170 evrov. Na Brunato je zato naslovil prošnjo, naj preverijo delovanje delilnikov, a so mu sporočili, da z delilniki ni nič narobe in da so mu obračunali samo dejansko porabljene enote. Dodali so še, da lahko za dodatno mnenje pokliče njihovega monterja, a bo moral, če se izkaže, da delilniki delujejo v skladu z vsemi standardi, plačati skoraj 40 evrov stroškov.

Bralec je kljub temu vztrajal, da gre očitno za napako, saj je delilnik na radiatorju, ki to sezono sploh še ni bil prižgan, prikazoval porabo, druga dva pa naj bi že novembra oddala več energije kot v vsej lanski sezoni. Ko je zahteval izpisek porabe enot po mesecih, so v Brunati vendarle ugotovili, da so porabo narobe obračunali. Delilniki, ki bi se morali samodejno ponovno nastaviti na ničlo s 15. septembrom, so se namreč prestavili na začetno stanje šele s 1. januarjem 2014. »To pomeni, da smo vam pri dotedanjih obračunih porabe toplote v letošnji ogrevalni sezoni obračunali še porabo iz lanske,« so mu pojasnili v dopisu. A bo, kljub temu da je večino letošnje razlike plačal že lani, to moral poravnati (še enkrat) in na ta račun spet dobil dobropis.

Letos samo 24 prijav

Na vprašanje, zakaj mora bralec močno prenapihnjen račun plačati, direktor Brunate Robert Šest pojasnjuje, da v podjetju zgolj obračunavajo enote porabe in jih izrazijo v deležih. »Te deleže izstavljalec položnic pretvori v denar, zato denarja ne moremo prerazporejati ali vračati stranki.« Šest še dodaja, da se pri vsakokratni obdelavi več kot 30.000 strank včasih zgodi, da se kakšna napaka pač »izmuzne in ponovi«.

S temi pa se očitno večinoma ukvarjajo kar stanovalci sami. Po podatkih inšpektorata za promet, energetiko in prostor, kjer so bili ob uvedbi obvezne montaže delilnikov leta 2011 iz dneva v dan zasuti z vprašanji in pritožbami, so letos prejeli le 24 prijav. Prijavitelji so se največkrat pritoževali nad nedelovanjem delilnikov, previsokimi stroški, nad načinom obračunavanja in letnimi poročili, naštevajo na inšpektoratu. Vendar pa je bila večina prijav neupravičena – posebno tiste, ki so se nanašale na previsoke stroške ogrevanja.

Bojan Bučinel, ki svetuje nadzornim odborom etažnih lastnikov, pravi, da največ vprašanj dobi prav v zvezi z delitvijo stroškov ogrevanja. Etažne lastnike oziroma stanovalce opozarja, naj bodo zelo pozorni na mesečna poročila. »Nekateri upravniki ali podjetja porabe ne želijo odčitavati sproti, ampak le na začetku in na koncu kurilne sezone, potem pa porabo pavšalno razdelijo po mesecih. A to ni optimalno. Stranka potrebuje tekoče podatke, da sproti ugotavlja, kje lahko prihrani, kje so morebitne izgube in tako naprej.« Zato je pomembno, da prejemamo tekoča mesečna poročila za vse radiatorje v stavbi in jih nato primerjamo z računom za ogrevanje. Težav ne bi smelo biti niti pri ugotavljanju morebitnih nejasnosti za nazaj. »Podatki se shranjujejo od montaže delilnikov naprej, tako da izgovorov, da po ponovni nastavitvi ni več mogoče ugotavljati porabe, ni.«