Ministrstvo je po prvem razpisu pojasnilo, da so predlog občine Tolmin zavrnili, ker ta ni ustrezal razpisnim pogojem. A v Tolminu se s tem niso strinjali. Vseskozi so trdili, in temu je pritrdilo tudi upravno sodišče, da nikjer v razpisnih pogojih ni bilo zapisanega pogoja, na katerega se je ministrstvo sklicevalo, in sicer da bi morali natančno razmejiti stroške, kadar se del stavbe uporablja tudi za izvajanje dejavnosti, ki ne sodijo v pristojnost lokalne skupnosti. V šolskem centru namreč deluje tudi gimnazija in ministrstvo se je sklicevalo na to, da mora za slednjo poskrbeti država in ne občina. Najbolj pa jih je na občini presenetilo to, da še preden jim je uspelo v Ljubljano poslati dodatna pojasnila, so tam že pisali sklep, da njihovo vlogo zavržejo.

Dobrih 52 milijonov težak javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti je dvignil že nemalo prahu. Občina Tolmin je bila ena od desetih občin, ki so izpadle po obvestilu, da že sodijo v krog upravičencev, in ena od sedmih občin, ki je pravico iskala na upravnem sodišču. no