Sporazum zajema zavezo, da bosta uprava Premogovnika Velenje in generalni direktor HSE v roku treh mesecev pripravila program finančnega in poslovnega prestrukturiranja, s katerim se bo skupini Premogovnik Velenje omogočilo pozitivno poslovanje v skupini HSE, so po podpisu sporočili iz Premogovnika Velenje.

Vodstvi premogovnika in HSE bosta v roku treh mesecev uskladila tolmačenje že podpisanih pogodb in po potrebi podpisala nove. Prav tako bosta zagotovila izplačilo delovne uspešnosti vsem zaposlenim v skupini Premogovnik Velenje, ki so vezani na kolektivno pogodbo premogovnika.

Skladno z dogovorom bo regres za lani ostal v višini minimalne plače.

Košorok si bo prizadeval, da bo do 1. julija s socialnimi partnerji v okviru ekonomsko-socialnega sveta HSE uskladil plačna razmerja in dodatna izplačila družb v skupini HSE. Poskrbel bo tudi, da se že opravljeni posli v skupini HSE tudi poplačajo, najkasneje v roku treh mesecev.

Podpisniki sporazuma si bodo tudi prizadevali uskladiti ceno premoga, ki bo vsebovala vse stroške, nastale pri procesu izkopavanja premoga.

Premogovnik Velenje bo v prvi polovici leta izdelal nov strateški razvojni načrt, ki bo skupaj s finančnim prestrukturiranjem predstavljal temelj nadaljnjega poslovanja celotne skupine.

Skupina Premogovnik Velenje je v fazi intenzivnega prestrukturiranja, izločanja poslovno nepotrebnih sredstev in dezinvestiranja. "Ta faza je načrtovana že dlje časa in se tudi izvaja, so pa zahtevne gospodarske okoliščine in položaj na slovenskem nepremičninskem trgu zdaj bistveno bolj zaostreni in močno otežujejo izvajanje omenjenih procesov," so poudarili v premogovniku.

Zaposleni v Premogovniku Velenje so v začetku meseca izvedli dveurno opozorilno stavko, nekaj dni kasneje pa so stavko zamrznili do 24. marca. Premogovnik je vmes dobil novo vodstvo, potem ko je prejšnja uprava z Milanom Medvedom na čelu odstopila.

Zaposleni Premogovnika Velenje so po opozorilni stavki in odstopom takratne uprave z novim vodstvom premogovnika, začasno upravo vodi Ivan Pohorec, in Košorokom na pogajanjih zbližali stališča o stavkovnih zahtevah in danes tudi podpisali sporazum z zagotovitvijo uresničitve stavkovnih zahtev.