Komunalo vodi mestni svetnik SD Evstahij Drmota, pomočnik direktorja je Jure Kristan (SDS), v njej pa so zaposlili še Bena Fekonjo (SD) in še najmanj dva lokalna politika iz istih strank. Lastniki podjetja, ki ga je popolnoma nepripravljenega »presenetila« vsaj pet let načrtovana prenova čistilne naprave v Zarici v Kranju, so občine Kranj, Šenčur, Cerklje, Naklo, Preddvor in Jezersko. Ker od začetka marca na območju Zarice več ne morejo ustrezno pretovoriti zbranih odpadkov od okoli 100.000 ljudi, te vozijo iz Kranja v Domžale in na Vrhniko.

Toda tak scenarij je bil znan že nekaj let; nadomestnega pretovornega mesta na komunali niso uredili, zdaj pa naj bi dodatne stroške plačali občani.

S slabih devet na 20 evrov

Izvedeli smo, da je župan Cerkelj Franc Čebulj zapustil sejo ustanoviteljev, ki naj bi odločala o podražitvah zaradi »dodatnih operativnih stroškov«. V gradivu piše, da naj bi povprečno gospodinjstvo namesto 8,74 po novem plačevalo 20,05 evra na mesec: »Že dolgo se ne strinjam z načinom dela javnega podjetja, ki skuša vse stroške prevaliti na občine lastnice in občane. Seje ne želim, potrjujem pa, da sem jo protestno zapustil. Podražitev bi za občane pomenila 74-odstoten skok cene odvoza odpadkov, saj je morala komunala na račun nepripravljenosti na vnaprej znane posledice projekta Gorki zaposliti sedem novih šoferjev, načrtujejo pa tudi nakup še enega rabljenega vozila.«

Občina Cerklje je iz naslova najemnine, ki jo prejema za to, ker komunala dela s sredstvi lastnikov, prejela dobrih 100.000 evrov; po drugi strani pa je za subvencije plačala 123.000 evrov. Župan Čebulj je že najavil, da bodo Cerklje razpisale koncesijo za odvoz odpadkov, obenem razmišlja o izstopu iz javnega podjetja, kjer veselo zaposlujejo ljudi iz kranjske vladajoče koalicije. Številke, ki so jih županom pokazali, pa so naravnost grozljive. Ker pretovora niso bili sposobni pravočasno zagotoviti na območju občin ustanoviteljev, bo potrebnih dodatnih 1,3 milijona evrov, ki naj bi jih pač plačale občine oziroma občani.

Komunala skriva milijone

Ker so želeli kupiti rabljeni smetarski avto in obenem tudi posebno kamero za raziskovanje kanalizacije, naj bi občine prispevale iz proračunov okoli 200.000 evrov. Pojasnilo direktorja komunale, zakaj nove obremenitve občinam, izhaja iz pogodbe, po kateri lahko komunala porabi sredstva le za komunalno infrastrukturo. Ker imajo občine sprejete proračune, so taki »dodatki« mnogim dvignili pritisk, mi pa razkrivamo še podatek, da ima komunala v bankah okoli štiri milijone evrov. Gre za obvezne rezerve, a večina tega denarja je last ustanoviteljev – občin; gre za lastniške deleže. Zakaj komunala vsaj dela teh sredstev ni porabila za nujne naložbe (pretovor odpadkov) in čemu in za kakšne namene hrani tak znesek, smo povprašali župana Cerkelj: »Točnih pojasnil nismo nikdar dobili, a stanje postaja nevzdržno. Želimo jasno strategijo tudi glede tega denarja.« Kako tudi ne: kot posledico nastalega novega načina ravnanja z odpadki naj bi občine plačale 1,7 milijona evrov za nakup dodatnih vozil. In še: po novem so začeli ravnati z odpadki, še preden so ustanovitelje dejansko seznanili s posledicami. Ko smo jih mi pred prvim marcem vprašali o dodatnih stroških za občane, so nam pojasnili, »da izračun še ni znan«.

Politično podjetje

Ker je javno podjetje v času mandata župana Mohorja Bogataja (predsednik sveta ustanoviteljev kot največji lastnik) postalo »politično podjetje«, so očitno strokovne odločitve postale vprašljive. Da pa so odnosi močno prepleteni, lahko dokaže tudi račun, ki ga je občina Naklo plačala za pravne storitve vodji pravne, kadrovske in splošne službe JP Komunala, ki je tudi zasebna podjetnica.

Občani Drulovke in Orehka tako pred časom na javni tribuni niso mogli verjeti lastnim ušesom, ko so jim predstavniki komunale povedali, da že dolga leta ne vlagajo več v čistilno napravo, ker bi bilo to nesmiselno zaradi novogradnje. Zdaj pa so dobesedno čez noč ugotovili, da pretovor odpadkov zaradi te iste novogradnje ni več mogoč v Kranju in bodo zato vse podražitve naprtili davkoplačevalcem. Ali občani s položnicami ali občine s subvencijami, plačilo dejansko ne vsebuje nobene razlike – na udaru je žep slehernega uporabnika storitev JP Komunala. In če bi morda v Kranju moral o vsem tem kdaj odločati mestni svet, so vsaj trije glasovi svetnikov vladajoče koalicije zagotovljeni – vsi trije namreč dobijo sejnino za svetniško funkcijo in dobre plače v komunali. Za primerjavo: medtem ko Gorenjce čakajo višje položnice, ljubljanska Snaga znižuje cene prav pri odvozu odpadkov.