Svet ustanoviteljev Javnega holdinga Ljubljana ni potrdil elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe, ki v skladu z novo uredbo med drugim uvaja ločeno obračunavanje odvajanja deževnice s streh. A sporen ni tako imenovani davek na dež, ki naj bi ga po novem plačevali le tisti, ki imajo deževnico speljano v kanalizacijo, temveč na novo razporejene postavke, ki naj ne bi bile enakopravne do vseh uporabnikov.

Člani Sveta ustanoviteljev so soglašali, da uredba za storitve, ki jih opravlja Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija (VO-KA), ni enakopravna do vseh uporabnikov, predvsem tistih, ki živijo v starejših večstanovanjskih stavbah. Zato so vladi predlagali, da se uveljavitev uredbe zadrži do 1. julija (nove položnice bi morali dobiti že po prvomajskih praznikih) in se jo ustrezno dopolni – tako, da bo omogočala enakomerno obremenitev vseh uporabnikov.

Najbolj bi bili prizadeti Ljubljančani

Pri VO-KA pojasnjujejo, da je po novi uredbi osnova za obračun omrežnine odvajanja in čiščenja odpadnih padavinskih vod s streh premer vodomera, ki pa v večstanovanjskih objektih po njihovem mnenju ne odraža resnične zmogljivosti vodovodnega priključka. Zato predlagajo, da se tej skupini uporabnikov obračunava omrežnina le glede na površino strehe.

Ivan Jordan, župan občine Škofljica, pravi, da bi po sedanji uredbi oziroma metodologiji, ki je osnova za izračun novih cen, stanovalci v večstanovanjskih hišah plačevali tudi dobrih 30 odstotkov več dajatev kot doslej. »S tem se nismo strinjali. To je nepošteno in nesprejemljivo. Zato smo vladi poslali dopis, v katerem jo pozivamo, naj uredbo zadrži in še enkrat preuči. Ne gre toliko za občine v okolici Ljubljane – pri nas imamo le eno blokovsko naselje na Lavrici –, s takšnimi cenami bi bili najbolj prizadeti Ljubljančani, ki živijo večinoma v blokih,« je pojasnil Jordan.

Njegov kolega z Brezovice Metod Ropret je dodal, da bi se po drugi strani – glede na opravljene simulacije po novi uredbi, ki jih je pripravilo podjetje VO-KA – cena omrežnine v enostanovanjskih hišah celo znižala za deset odstotkov. »Vladi smo predlagali dve možnosti: ali naj nesorazmerja sama odpravi ali pa naj nam da možnost, da za omilitev nesorazmerij občine interveniramo v obliki subvencij, morda celo kako drugače.«

Cene se bodo vseskozi spreminjale

A to po Ropretovih besedah ni edina sporna točka nove uredbe, ki naj bi začela vejati prihodnji mesec. »Po novi uredbi bi moralo javno podjetje vseskozi spreminjati ceno – glede na vhodne podatke. Ker ne bi mogli priti do dolgoročno stabilne cene, javna podjetja konec koncev tudi ne bi mogla nič načrtovati. Če je cena variabilna glede na določeno obdobje, bodo trpele investicije in še kaj,« opozarja Ropret, ki pa je prepričan, da imajo še čas, da omenjene anomalije popravijo.

Nove cene in simulacijski izračuni se ne zdijo logični niti županu občine Dobrova - Polhov Gradec Francu Setnikarju, zato je prepričan, da jim bo vlada prisluhnila. Uredba pa se mu zdi nejasna tudi v segmentu, ki govori o ločenem zaračunavanju deževnice, čeprav poudarja, da je v njihovi občini kanalizacije razmeroma malo, tako da je zelo malo deževnice speljane v meteorni ali fekalni kanal. »Prav je, da vsak plača tisto, kar uporablja, ampak zadeve morajo biti logične. Nam, ki nismo strokovnjaki s tega področja, je bilo sila težko kaj razumeti,« je povedal Setnikar.

Opozoril pa je tudi na specifičnost občine Dobrova - Polhov Gradec, kjer so 90 odstotkov vodovoda zgradili občani sami, z lastnim denarjem. »Zdaj pa naj plačujejo javnemu podjetju!? Ne vem natančno, koliko, ampak to je čudno in nelogično, zato bo treba vse še temeljito razjasniti,« je sklenil Setnikar.