Geodetska uprava RS (Gurs) bo informativne preračune davka na nepremičnine glede na spremembe v registru nepremičnin opravila še na pet datumov, in sicer na 26. marec, 14. in 28. april ter 19. in 26. maj. Predvidene novosti - enotna obdavčitev stanovanjskih nepremičnin ne glede na rezidenčnost z 0,15 odstotka in nižje vrednotenje zemljišč za gradnjo stavb - bodo v izračunih zajete od 14. aprila, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal generalni direktor Gursa Anton Kupic.

Lastniki si lahko nove izračune oblikujejo prek spleta, za kar potrebujejo kodo za spreminjanje podatkov, ali naročijo izpis na informativnih točkah na upravnih enotah.

Če bi pošiljali nove informativne izračune, bi še vsaj za en mesec podaljšali roke za izdajo odločb in davek za letos bi bilo mogoče plačati le v enem ali dveh obrokih, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za finance Mateja Vraničar. "Ocenili smo, da je bolj primerno, da omogočimo plačilo v štirih obrokih, še posebej ker so informativni izračuni dosegljiv prek spleta oz. informacijskih točk," je dejala.

V izračunih ne bo zajeto 30-odstotno znižanje davka za invalide, ki uporabljajo invalidski voziček, oz. osebe, ki živijo z njimi, ter 50-odstotno znižanje za upravičence do socialne pomoči in varstvenega dodatka. Davek zanje bo po uradni odločbi znižala Davčna uprava RS (Durs) v odločbi. Pri tem je treba za invalide Dursu predložiti dokazilo, za prejemnike socialne pomoči oz. varstvenega dodatka pa ne, ker bo Durs sam pridobil te podatke, je povedala generalna direktorica Dursa Jana Ahčin.

Humanitarne organizacije

Durs bo po uradni dolžnosti pridobil tudi podatke o humanitarnih organizacijah, ki bodo oproščene davka.

Presečni datum za odmero davka bo glede na predlog novele, ki ga je v četrtek potrdila vlada, prestavljen na 1. maj, Durs pa bo odločbe izdal v prvi polovici julija. Zavezanci, ki julija odločb ne bodo prejeli, bodo morali do 15. avgusta o tem obvestiti Durs, ki bo nato odločbo izdal do konca avgusta.

Pritožbo bo mogoče vložiti v 15 dneh po vročitvi. Pritožba načeloma ne bo zadržala obveznosti plačila davka, razen v izjemnih primerih, ko bo Durs nesporno ugotovil, da je mogoče pritožbi ugoditi (npr. ob predložitvi pogodbe, iz katere izhaja, da je do 1. maja prišlo do spremembe lastništva). Pritožiti se bo mogoče na vse elemente odločbe, tudi na davčno osnovo oz. posplošeno tržno vrednost, bo pa lahko lastnik to vrednost (ob pravilnih vhodnih podatkih) izpodbijal le v primeru izjemnih okoliščin.

Zaradi sprememb glede nerezidenčnih stanovanjskih nepremičnin se bo v proračun po oceni ministrstva za finance letos steklo okoli 20 milijonov evrov manj, zaradi sprememb pri vrednotenju zemljišč pa od 15 do 18 milijonov evrov manj. Iz naslova tega davka v državnem proračunu za letos tako načrtujejo med 160 in 170 milijonov evrov priliva. Razliko do sprva predvidenih 205 milijonov evrov nameravajo po besedah Vraničarjeve pokriti ali z boljšim izplenom pri drugih davkih ali z znižanjem odhodkov.