Sladkorne bolnike in druge, ki potrebujejo medicinske pripomočke, naj bi v prihodnje v lekarnah pričakala enotna ponudba. Če so lističi za merjenje sladkorja brez doplačila na primer na voljo v eni lekarni, bo enako veljalo tudi za ostale lekarne. Poleg tega nameravajo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) uveljaviti tudi tehnične in cenovne standarde teh pripomočkov. Pričakujejo, da bodo s tem znižali cene in hkrati poskrbeli za primerno ponudbo izdelkov brez doplačil po vsej Sloveniji. Glede na dosedanje izkušnje z ukrepi za znižanje cen pa se kljub vsemu zastavlja pomislek, da se vsaj na začetku dobavitelji ne bodo uklonili. Ob uporu proti novemu sistemu bi morali bolniki vsaj sprva (do)plačevati celo pogosteje kot danes.

Šibek nadzor nad kakovostjo

Spremembam že ostro nasprotujejo v Trgovinski zbornici Slovenije, kjer opozarjajo, da se z njimi zmanjšujejo pravice bolnikov. »V primeru, ko bodo želeli nadstandardni medicinski pripomoček, jim ne bodo povrnjena sredstva v višini cenovnega standarda, kakor to velja danes, ampak bodo vrednost pripomočka v celoti plačali sami,« pričakujejo v zbornici. Novi predpisi so po njihovem lahko celo ustavno sporni, saj ne upoštevajo pravil javnega naročanja in enostransko posegajo v razmerja med proizvajalci ter dobavitelji in izdajatelji pripomočkov. Prav tako v ZZZS enostransko izničujejo večino določil veljavnega dogovora o preskrbi z medicinskimi in tehničnimi pripomočki, opažajo v zbornici.

Generalni direktor ZZZS Samo Fakin dopušča možnost, da bi takoj po uvedbi sprememb bolnike doletelo pogostejše (do)plačevanje za nekatere izdelke. A morebitne težave bodo po njegovem le prehodne, koristi pa tudi za bolnike dolgoročne. »Težili bomo k temu, da bo izdelkov brez doplačil čim več. Danes so mnogi izdelki predragi, že samo z lističi za merjenje sladkorja pa so mnogi obogateli. Poleg tega se na trgu pojavljajo tudi izdelki slabe kakovosti. Opozarjajo nas na primer na plenice za odrasle, ki niso dovolj vpojne. Dobavitelji se sprememb, s katerimi uvajamo red namesto monopolov, seveda bojijo, saj bodo ob del dobičkov,« je dejal. Medtem ko je kakovost zdravil v Evropi močno nadzorovana, pravega pregleda nad poplavo pripomočkov ni, je še opozoril. Standarde je tako smiselno urediti na ravni Slovenije.

Postopne spremembe

O dveh pravilnikih, ki prinašata bistvene spremembe pri financiranju medicinskih pripomočkov, bo skupščina ZZZS odločala prihodnji teden, zadnjo besedo pa bo imela ministrica za zdravje Alenka Trop Skaza. Formule za določanje vrednosti, do katere bo pripomočke krilo zavarovanje, so že nared. Za cene bi se dogovarjali z najmanj petimi proizvajalci oziroma zastopniki za posamezno vrsto pripomočka, izhodiščna cena pa bo povprečje treh najnižjih cen. Cenovni standard bodo načeloma določili tako, da bodo izhodiščni ceni prišteli 5 odstotkov priznanih stroškov prometa na debelo, 9 odstotkov stroškov prometa na drobno in DDV. Proizvajalci oziroma zastopniki se bodo v dogovorih z ZZZS zavezali, da bodo izdelke vsaj eno leto zagotavljali po dogovorjeni ceni. Na ZZZS poudarjajo, da bodo spremembe uvajali postopoma. Tako bodo najprej določili minimalne zahteve za pripomočke, s katerimi želijo preprečiti pojavljanje izdelkov slabe kakovosti. Šele potem ko bodo ugotovili, kateri pripomočki na trgu te zahteve izpolnjujejo, bo sledilo določanje cenovnega standarda oziroma najvišje priznane vrednosti.

Prvi bodo najverjetneje na vrsti pripomočki, ki pomagajo obvladovati sladkorno bolezen. Sladkornih bolnikov je v Sloveniji po različnih ocenah nekje od 120.000 do 136.000, zniževanje cen v kombinaciji z uporom nekaterih dobaviteljev in lekarn pa je nanje vplivalo že leta 2012. Interventna zakonodaja je takrat cenovne standarde pri testnih lističih oklestila za petino, bolniki pa so morali za škatlo 50 lističev doplačevati tudi po evro ali dva. Po nekaj mesecih merjenja moči so se cene sicer postopno umirile na nižji ravni kot prej, je pa dogajanje bolnikom prineslo precej težav in nejevolje.