Na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice bodo po zagotovilih Mestne občine Ljubljana še letos začeli graditi kanalizacijo, na katero bo po končanih delih na novo priključenih 1945 gospodinjstev. Projekt je trenutno v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za kar je Javni holding Ljubljana prek javnega razpisa zadolžil podjetji Hidorinženiring in ELEA iC.

85 odstotkov naložbe bo pokrila EU

Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so povedali, da morata projektanta po pogodbi projektno dokumentacijo predati najpozneje v roku treh mesecev, začetek gradnje pa je odvisen od pravočasne pridobitve preostale dokumentacije, zemljišč, gradbenega dovoljenja in zagotovljenih finančnih sredstev za izvedbo. A vse to naj bi se zgodilo še letos. »Predvideva se, da bomo s projektom Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje, v katerega je vključena tudi gradnja kanalizacije na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice, kandidirali za pridobitev sredstev EU v finančni perspektivi 2014–2020,« so pojasnili na mestni občini. Za novozgrajeno kanalizacijo v dolžini 12.351 metrov bo treba odšteti malenkost manj kot devet milijonov evrov, od česar naj bi 85 odstotkov zagotovil Bruselj.

Kmalu na vrsto tudi Iška?

Čeprav bodo s kanalizacijo na novo opremili tudi Ižansko cesto, občina Ig pri tem nima nič zraven, je razložil župan občine Ig Janez Cimperman, saj gre za del ižanke, ki je pod jurisdikcijo Mestne občine Ljubljana. So pa na Igu v sklopu projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice že v prejšnji finančni perspektivi zaprosili za sofinanciranje gradnje kanalizacije na relacijah Tomišelj–Podkraj in Iška–Iška vas, vendar jim je pristojno ministrstvo bruseljski denar zavrnilo. »V aktualni finančni perspektivi bi denar morali dobiti, saj je vse pripravljeno. Tukaj teče tudi reka Iška, ki napaja vodarno Brest, iz katere črpa vodo tudi Ljubljana. Greznice pa so zdaj napeljane neposredno v reko Iško,« je pojasnil Cimperman in dodal, da si sami pet milijonov evrov vrednega projekta ne morejo privoščiti. Na Igu naj bi letos začeli graditi tudi novo čistilno napravo, za postavitev katere ima koncesijo podjetje Petrol.