Banka Celje, za katero so v okviru pregledov bank konec minulega leta mednarodne revizijske družbe v primeru uresničitve najbolj neugodnega scenarija ugotovile kapitalski primanjkljaj v višini 388 milijonov evrov, že nekaj časa izvaja aktivnosti za dokapitalizacijo, a je že ves čas jasno, da od njenih obstoječih lastnikov v sedanjih razmerah težko pričakovati sodelovanje.

Vlada je na podlagi informacij Banke Slovenije ugotovila, da Banka Celje kljub prizadevanjem v času od objave rezultatov pregledov ni uspela ustrezno okrepiti svojega kapitalskega položaja, zato je nadzornik bančnega sistema od nje zahteval izvedbo dokapitalizacije.

Dokapitalizacijo načrtujejo pred 30. junijem

Če dokapitalizacije s strani zasebnih vlagateljev pravočasno ne bo, bo vlada uresničila decembra lani dano zavezo po dokapitalizaciji banke in prenosu tveganih postavk na Družbo za upravljanje terjatev bank, kar bi pomenilo začetek postopka za pridobitev državne pomoči, je danes sklenil ministrski zbor.

Uradni rok za izvedbo dokapitalizacije je sicer 30. junij, a guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec je v torkovem pogovoru z novinarji poudaril, da želijo v nadzorniku bančnega sistema ukrepe izpeljati prej.

Gorenjski banki pa bo Banka Slovenije banki medtem rok za dokončno izvedbo ukrepov za okrepitev kapitalskega položaja podaljšala do 31. decembra letos. Vlada se je na tej podlagi odločila, da svojo zavezo za dokapitalizacijo Gorenjske banke prav tako podaljša do konca leta.

Ugotovljeni kapitalski primanjkljaj v najslabšem primeru bi po ugotovitvah revizorjev iz lanskega leta v primeru Gorenjske banke lahko dosegel 328 milijonov evrov.