Včasih je dobra mehanska odpornost nujna in tedaj jo brez težav zagotavljajo plošče iz kamene volne, mnogokrat pa je izolacijski material v nosilni konstrukciji zgolj polnilo in mehanske sposobnosti izolacije niso pomembne. V teh primerih zadoščajo lahki filci iz steklene volne, ki so zelo fleksibilni in jih je preprosto vgraditi. Enako velja tudi, kadar dostop do prostorov, ki jih izoliramo, ni omejen in so ti prostori enostavnih geometrijskih oblik.

Kje uporabiti Supafil

V praksi pa se srečamo tudi s primeri, v katerih ni tako. Težko dostopna podstrešja, nenosilni stropovi, strešne, stropne in stenske konstrukcije nepravilnih oblik, konstrukcije z dodatnimi elementi v sestavi (inštalacijske napeljave, ojačitveni elementi) so lahko za pri vgradnji ploskovnih izolacijskih materialov precejšen izziv. Izziv je kakovost vgradnje, kar pomeni natančnost vseh spojev med izolacijo in elementi konstrukcije, torej tesnost vgradnje izolacije.

Za takšne primere smo v podjetju Knauf Insulation razvili poseben izolacijski material iz čiste steklene volne v nevezanem stanju – blagovno znamko Supafil. Beli kosmiči Supafil so produkt recikliranega stekla in kremena brez kakršnih koli dodatkov. Gre za povsem naraven mineralni material z vsemi lastnostmi klasične mineralne volne, ki je popolnoma negorljiv in brez kemičnih primesi. Posebnost sta le njegova oblika in način vgrajevanja.

Pakiranje in vgradnja

Produkti Supafil so dobavljivi v vrečah, kot kosmiči v visoko komprimiranem stanju in se lahko vgrajujejo izključno z vpihovanjem s posebnimi stroji za vpihovanje. Njihov način vgradnje nam predvsem omogoča reševanje zgoraj navedenih problematičnih primerov, saj vpihovanje pomeni prenos in apliciranje izolacijskega materiala na mesto vgradnje s popolnim prileganjem oblike in samodejno zapolnitvijo vseh prostorov v obdelovani konstrukciji.

Tudi strojna oprema je sorazmerno preprosta in dobro znana že iz uporabe drugih materialov v razsutem stanju, zato načeloma ne pomeni posebnega stroška. Knauf Insulation se je pri opremi za vpihovanje povezal predvsem s proizvajalcem X-floc iz nemškega Renningena, a za vgradnjo produktov Supafil lahko brez težav uporabljamo tudi izdelke drugih proizvajalcev strojev za vpihovanje (Isoblow, Stewart …).

Izdelki Supafil

Odvisno od mesta aplikacije, ločimo tri vrste produktov Supafil: Supafil Loft, Supafil Timber Frame in Supafil Cavity Wall. Imena v prevodu označujejo vrsto konstrukcije, kamor Supafil vpihujemo. Loft je odprto podstrešje, Timber Frame so vse lesene zaprte ali polzaprte konstrukcije, Cavity Wall pa so obzidane stene oziroma opečnate fasade z zračnim slojem. Takih fasad je v srednjeevropskem prostoru zelo malo, veliko pa jih je na severu in v Veliki Britaniji. V nadaljevanju se bomo zato posvetili produktoma Supafil Loft in Supafil Timber Frame.

Supafil Loft

Supafil se najpogosteje uorablja za izolacijo odprtih podstrešij, ki so hkrati tudi najbolj preprosta za strojno vgrajevanje. Na težje dostopnih podstrešjih ali nepohodnih površinah, kot so viseči stropi, je vgradnja izolacije z načinom vpihovanja idealna in zelo elegantna rešitev.

Predvidena vpihana gostota prostega nasutja izolacijskega materiala Supafil Loft dosega od 15 do 20 kg/m3, odvisno od nastavitev na stroju in načina vpihovanja. Dosežena toplotna prevodnost vpihane plasti je odvisna prav od dosežene gostote Supafila. Gostota pod 20 kg/m3 pomeni deklarirano toplotno prevodnost 0,045 W/mK, medtem ko z 20 kg/m3 že dosežemo lambdo 0,040 W/mK. Korekten razpon vpihane gostote je torej precej velik, lahko pa rečemo, da je na odprtih podstrešjih optimalna gostota 20 kg/m3. V tem primeru so zagotovljene dobre toplotnoizolacijske lastnosti, negorljivost ter majhna teža popolnoma naravne izolacijske plasti.

Supafil Timber Frame

Poševne strehe in stene sodijo v drugo aplikativno skupino, za katero se uporablja izolacija Supafil Timber Frame. Vgrajevanje te izolacije zahteva nekoliko več znanja in občutka pri vpihovanju, saj »jet nastavek« terja natančnejše nastavitve na stroju kot prosto vpihovanje skozi cev.

Vgraditi material brez odvisnosti od dosežene gostote je sicer zelo preprosto, a če želimo optimalen rezultat, tako s tehničnega kakor s komercialnega vidika, je ciljna gostota za Supafil Timber Frame od 35 kg/m3 do 45 kg/m3, odvisno od vrste konstrukcije in debeline vpihovane plasti. Na splošno velja, da debelejša kot je plast vpihovane izolacije, večja naj bo gostota. Ta se lahko ustrezno zmanjša glede na naklon konstrukcije. Kakor koli že, pri 35 kg/m3 in vertikalni konstrukciji etažne višine do debeline 16 cm ne pride do posedanja materiala po vgradnji, kar dokazujejo ustrezni certifikati. Velika prednost Supafila pred drugimi vpihanimi izolacijami je zelo nizka toplotna prevodnost 0,034 W/mK, ki zagotavlja odlično energetsko učinkovitost.

Supafil – idealna rešitev za specifične situacije

Mineralna volna za vpihovanje Supafil je v nekaterih primerih nepogrešljiva rešitev in se na zahodnoevropskih trgih uporablja že vrsto let, zato smo jo z veseljem vpeljali tudi na slovenski trg. Vsi produkti Supafil so dobavljivi v vrečah po 16,6 kilograma in se lahko vpihujejo s tako rekoč vsako namensko strojno opremo. Faza vgradnje je zelo pomembna, saj z ustreznim pristopom k vgradnji dosežemo zavidljive karakteristike – toplotno, zvočno in požarno zaščite pri popolnoma naravni mineralni izolacijski plasti. Supafil je kakor vse druge steklene mineralne izolacije podjetja Knauf Insulation izdelan iz večinoma recikliranih materialov z zelo ugodnim okoljskim vplivom, ki ga izkazuje tudi okoljska deklaracija.

www.supafil.si