Zaradi gradnje protihrupne zaščite bosta danes med 7. in 15. uro na odseku primorske avtoceste Unec–Postojna proti Kopru zaprta vozni pas in pas za počasna vozila. Pri Darsu napovedujejo, da bodo v prihodnjih 30 dneh, dokler protihrupna ograja ne bo postavljena, tovrstne kratkotrajne zapore še potrebne, uporabniki avtoceste pa bodo o njih pravočasno obveščeni.

Prejšnji teden je Dars začel drugo fazo gradnje protihrupne zaščite na območju viadukta Unec. V prvi fazi, ki je bila končana decembra, so pred hrupom obvarovali prebivalce naselja Unec, zdaj pa bodo zaščitili še naselje Hribce. Po koncu del – predvidoma konec prihodnjega meseca – se bodo delavci Cestnega podjetja Gorica in podjetja Petrič iz Ajdovščine pomaknili proti počivališču Ravbarkomanda, kjer bodo zmanjšali emisije hrupa vse do priključka Postojna. Nato se bodo obrnili in protivetrne ograje postavili še v nasprotni smeri, torej proti Ljubljani. Vsa dela naj bi končali še pred turistično sezono. V tem času bo promet potekal po voznem in prehitevalnem pasu ob omejeni hitrosti vožnje, ob vsakokratnih kratkotrajnih zaporah voznega pasu pa bodo uporabniki pravočasno obveščeni prek Prometno-informacijskega centra.

Ta mesec še od Brezovice do Vrhnike

Postavitev 3800 metrov dolge protihrupne zaščite med Uncem in Postojno je del evropskega projekta, vrednega kar 61 milijonov evrov (Bruselj bo iz kohezijskega sklada prispeval 43 milijonov evrov), vanj pa sodijo še štirje najbolj obremenjeni slovenski avtocestni odseki: Malence–Šmarje - Sap, Brezovica–Vrhnika, Dramlje–Celje in Celje–Arja vas. Medtem ko je najkrajši odsek na dolenjski avtocesti pod streho že od lanske jeseni, se bo Dars predvidoma še ta mesec lotil postavljanja protihrupnih ograj med Brezovico in Vrhniko.

»Od Lukovice pri Brezovici do Sinje Gorice je predvidenih enajst protihrupnih ograj v skupni dolžini 7,6 kilometra. Sedem jih bo na desni strani avtoceste, štiri pa na levi. Visoke bodo od 2,5 do 6,5 metra, dolge pa od 200 do 1780 metrov. Ob vsej dolžini protihrupnih ograj se bo postavilo tudi nove jeklene varnostne ograje,« je pojasnil Marjan Koler iz Darsa. Projekt bo izveden v štirih fazah (turistično sezono bodo preskočili), skrajni rok za dokončanje pa je konec oktobra. S skoraj 9,5 milijona evrov vrednim projektom se bosta spopadli podjetje Rafael iz Sevnice, ki je vodilni partner pri projektu, in družba SŽ – Železniško gradbeno podjetje iz Ljubljane.

Na štajerski avtocesti bodo gradili Hrvati

S skoraj enoletno zamudo naj bi se lotili tudi ukrepov za blaženje udarnega zvoka na štajerski avtocesti, in sicer na odsekih Dramlje–Celje in Celje–Arja vas. Najpozneje junija naj bi protivetrne ograje v skupni dolžini približno 18 kilometrov začeli graditi delavci hrvaških podjetij J.V. Werkos iz Osijeka in Fracasso RI z Reke. Štajerski del evropskega projekta je tudi najdražji, saj njegova skupna vrednost znaša nekaj več kot 18 milijonov evrov brez DDV. V Darsu so pojasnili, da je skrajni rok za dokončanja gradbenih del na štajerski avtocesti štiri mesece od uvedbe izvajalca v delo.

S postavitvijo novih protihrupnih ograj v skupni dolžini 31,2 kilometra oziroma na skoraj 141.000 kvadratnih metrov površine bodo po besedah upravljalca slovenskih avtocest zmanjšali emisije hrupa, ki so na petih najbolj obremenjenih avtocestnih odsekih trenutno čezmerne. S tem se bo, poudarjajo v Darsu, izboljšalo tudi bivalno okolje za več kot 21.000 prebivalcev. Zadnji rok za dokončanje vseh protihrupnih ukrepov, ki so uvrščeni v evropski operativni program okoljske in prometne infrastrukture, je konec leta 2015.