Kriza se seveda pozna tudi na tem področju turizma...

Podobno kot leta 2012 so bili tudi za leto 2013 značilni nekoliko manjši kongresi, saj je le en dogodek privabil več kot 1000 evropskih predstavnikov stroke. Prevladovali so srednje veliki z 200 do 500 udeleženci. Segment znanstvenih in strokovnih združenj sicer ostaja stabilen v času zahtevnih ekonomskih razmer, saj dogodke še naprej prirejajo. V mednarodnem okolju se še naprej zaznava njihova večja regionalizacija, kar – tudi ob vse večji integraciji novih tehnologij – vpliva na nekoliko nižje število udeležencev.

Opazna je tudi cenovna občutljivost, ne samo za stroške, ki jih krijejo organizatorji, temveč tudi tiste, ki jih krijejo udeleženci, kar je komponenta konkurenčnosti destinacije. Pri izbiri te namreč šteje tudi ocena naročnika o preostalih stroških, na katere morajo udeleženci računati poleg kotizacije. Med ključnimi parametri je strošek poti, kar pri analizi letalske dostopnosti zajema tudi število nizkocenovnih povezav in ceno nastanitev. Nižji povprečni stroški poti in bivanja kot tudi gostinskih storitev vse bolj vplivajo na doseganje pričakovanega števila udeležencev.

Pri izbiri mest, ki se potegujejo za posel, je posledično vse bolj izpostavljen dejavnik destinacijskih podpor oziroma subvencij, ki so različne od primera do primera, na splošno pa zajemajo brezplačno uporabo sredstev javnega prevoza, sprejem za dobrodošlico in podporo pri trženju dogodka. V segmentu korporacijskih srečanj in motivacijskih potovanj se je krivulja na tujem naročniškem trgu obrnila v pozitivno smer, kar je razvidno iz naraščajočega števila povpraševanj, ki jih prejemajo partnerji v destinaciji, in njihove realizacije. Le pri domačem trgu še naprej velja, da je število strokovnih in poslovno-družabnih dogodkov okleščeno.

Katere so na področju organiziranja kongresov po vašem mnenju prednosti in katere slabosti Ljubljane?

Med prednostmi Ljubljane je njena priročna velikost in s tem logistična obvladljivost, saj je mnogo lokacij, vezanih na program dogodka, toliko oddaljenih med seboj, da je do njih mogoče pešačiti. Poudarjeni so tudi varnost, prijaznost in element novosti. Slednje kljub temu, da je Ljubljana kot kongresna destinacija na mednarodnem trgu prisotna že več kot 30 let. Organizatorji po zaključenih dogodkih radi izpostavljajo tudi kakovost obeh osrednjih kongresnih centrov – CD in GR, kot tudi konferenčnih hotelov, profesionalnost ponudnikov ter zelo dobro razmerje med ceno in kakovostjo storitev, pozitivno presenečeni so nad kulinariko in splošnim dobrim znanjem tujih jezikov.

Konkurenčnost Ljubljane se krepi tudi skozi partnerski model sodelovanja pod imenom »Ljubljana Strategic Bidding Team«. Interesna povezava 23 podjetij, organizacij v koordinaciji Kongresnega urada Ljubljane in Kongresnega urada Slovenije, se ciljno usmerja v pridobivanje kongresov z več kot 500 udeleženci, ob tem, da partnerji določene projekte sofinancirajo. Pripravljen je tudi model destinacijske podpore ob kandidaturah za tovrstne dogodke.

Pri slabostih še vedno na prvo mesto postavljamo prometno dostopnost. Ob tem, da si želimo boljših letalskih povezav, enako velja za železniške, ki v mnogih državah predstavljajo enakovredno alternativo letalom, posebno pri regionalnih srečanjih. Pereča je ukinitev neposrednih potniških povezav s sosednjo Italijo, enako tudi vozni park vlakov. V skladu s trajnostno naravnanostjo industrije srečanj organizatorji v mnogih destinacijah spodbujajo uporabo železniškega prometa, kar tudi izpostavljajo kot svojo prednost.

Kakšni so obeti za kongresno leto 2014?

Ljubljana bo letos gostila številne mednarodne kongrese, med katerimi bo največji po pričakovanjih privabil okoli 1500 udeležencev. Osem kongresov bo štelo od 500 do 1000 udeležencev, še devet pa od 200 do 500 udeležencev. Tudi na področju korporativnih dogodkov in motivacijskih potovanj so poslovni obeti za letos pozitivni, krepi pa se zanimanje z določenih tujih trgov.

V tem trenutku smo s partnerji sicer že usmerjeni v prihodnost, saj so že v teku kandidature za kongrese, ki so razpisani za leta 2016, 2017 in 2018 in celo naprej. Ker verjamemo v pozitivne učinke sinergijskega delovanja, se Kongresni urad pri Turizmu Ljubljana od začetka svojega delovanja stalno udeležuje vseh ključnih trženjskih akcij Kongresnega urada Slovenije doma in v tujini ter pri nekaterih tudi izdatneje sodeluje. H krepitvi mednarodne prepoznavnosti Ljubljane kot kongresne destinacije pa je nedvomno pripomogla Conventa – kongresna borza jugovzhodne Evrope, ki je bila v zadnjih petih letih v našem mestu. vav