Podjetje Energetika Šentrupert, ki je v 100-odstotni lasti občine Šentrupert in ki se ukvarja s proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje, je razvilo učinkovit sistem lokalne samooskrbe z energijo. V tem okviru je že zaključilo izgradnjo kotlovnice na lesne sekance za ogrevanje celotnega kompleksa zaporov na Dobu. Z novo pridobitvijo tako največji državni zaporski kompleks ogrevajo na obnovljiv vir energije, ob tem so zmanjšali tudi stroške ogrevanja. Projekt, ki so ga dokončali v petih mesecih, je ocenjen na skoraj milijon evrov in pol, od tega so pridobili polovico evropskih sredstev.

»Zaporski kompleks na Dobu je največje naselje v naši občini, kjer dnevno biva in dela skoraj 900 oseb,« pravi župan Občine Šentrupert Rupert Gole in pojasnjuje, da je izgradnja omenjene kotlovnice povezana z razvojno vizijo občine postati energetsko samooskrbna do leta 2020. »Ko smo pri pripravi lokalnega energetskega koncepta pridobivali podatke o uporabnikih energije, smo lahko zelo hitro ugotovili, da je največji porabnik tako elektrike kot tudi toplote zaporski kompleks. In potem nadaljevanje razvoja tega projekta ni bilo več težko,« dodaja.

Gre za prvi večji projekt med lokalno skupnostjo in ministrstvom za pravosodje. Minister Senko Pličanič je ob odprtju med drugim poudaril, da je projekt pomemben tudi za državo, saj gre za primer dobre prakse sodelovanja, projekt je ekološko umerjen in ne nazadnje ponuja nove možnosti zaposlitve tako za zapornike kot tudi za lokalne prebivalce. »Samo želim si, da bi bilo podobnih projektov v Sloveniji še več,« pravi minister.

Vizijo bodo uresničili prej kot načrtovano

V Šentrupertu medtem že snujejo drugo fazo projekta, t. i. kogeneracijo na lesno biomaso, v okviru katere bodo proizvajali električno energijo za zapore na Dobu, odpadno toploto pa uporabljali kot energijo za ogrevanje. Kot pojasnjuje Gole, so gradbeno dovoljenje že pridobili, projekt bodo predvidoma zaključili poleti. »V načrtih je tudi tretja faza, ki je povezana z gradnjo steklenjakov za proizvodnjo paradižnika na petih hektarih površin, ki bodo toploto pridobivali iz lesnih sekancev. Ustvarjenih bo 50 novih delovnih mest,« nadaljuje župan.

Vse skupaj je tesno povezano z izgradnjo Lesno-predelovalnega centra Šentrupert na območju nekdanje vojašnice Puščava, kjer je tudi odprti oddelek zaporov Dob. Pred dnevi so dobili sklep o odobritvi nepovratnih sredstev v višini dobrih dva milijona evrov, tako da se gradnja lahko začne, prvo fazo bodo predvidoma zaključili do junija prihodnje leto, napoveduje Gole. »Lesni odpad, ki bo v omenjenem centru nastajal, bo surovina za proizvodnjo lesnih sekancev in tako je krog sklenjen,« še pravi župan in ob tem dodaja, da vse kaže, da bodo energetsko samooskrbo dosegli še pred napovedanim letom 2020.