Med zaposlene v Rudniku-Trbovlje Hrastnik (RTH) bo danes vnovič stopila predsednica vlade Alenka Bratušek, ki bo podpisala pogodbo o prezaposlitvi 50 presežnih delavcev v Slovenske železnice. Zasavski rudarji so že dobili izplačane tudi februarske plače, z vodstvom družbe pa po štiridnevni stavki v jami minuli teden nadaljujejo pogajanja o poslovanju v letošnjem in prihodnjem letu.

»Pogovori so konstruktivni,« je ocenil Anton Lisec, vodja stavkovnega odbora RTH, in dodal, da so v ospredje postavili sredstva za odpravnine 135 presežnim delavcem in možnosti prezaposlovanja, pogovori o predčasnem upokojevanju po rednih ali izrednih pogojih pa za zdaj ostajajo na stranskem tiru. Na vprašanje, ali še vedno potekajo tudi pogovori za prezaposlovanje v Premogovnik Velenje, s katerim se je vodstvo RTH o prezaposlitvi prav tako 50 zaposlenih pogajalo nekaj mesecev, je Lisec odgovoril, da »ob vseh problemih, ki jih imajo v Velenju«, ni bilo pričakovati, da bodo zaposlovali še zasavske rudarje.

Tudi zaposlenim v TET zagotovilo o izplačilu plač

Zaposleni v Termoelektrarni Trbovlje (TET) medtem s predsednikom uprave Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Blažem Košorokom še niso našli dolgoročnih rešitev za obstoj družbe. Aleš Žagar, predsednik sindikata TET, je pojasnil, da so jim zagotovili izplačilo plač v tem letu, za prihodnja leta pa mora vodstvo TET po navodilih HSE najprej pripraviti »vzdržne razvojne projekte«, šele nato bodo zaposlenim povedali, kakšna bo vizija družbe v prihodnjih letih. O tem bo Žagar imel priložnost govoriti tudi z Bratuškovo, ki bo jutri s krovnim sindikatom delavcev energetike iskala rešitve za celotno energetsko panogo.

Direktor TET Franc Blaznek je povedal, da so v poslovnem načrtu, ki ga bo nadzorni svet družbe potrdil v četrtek, predvideli dezinvestiranje stikališča in nekaj dolgoročnih finančnih naložb, s čimer bodo lahko zagotavljali likvidno poslovanje in dodatno zadolževanje za izplačilo plač ne bo potrebno. 176 zaposlenih bo sicer do 15. avgusta, ko bo elektrarna stala, koristilo letni dopust in nadure, najverjetneje pa bodo dobili tudi odredbo čakanja na delo doma. Doma je medtem že ostalo tudi okoli 30 podizvajalcev, je pojasnil Blaznek, ki meni, da je prihodnost TET po 1. decembru, ko naj bi po jesenskem zagonu spet ustavili proizvodnjo, odvisna predvsem od njegove prodaje oziroma vlagatelja, ki bo zagotavljal sredstva za obnovo kotla in odprtje novega rudnika na Brnici, ki bi TET oskrboval z domačim premogom.

Blaznek: V teh časih je težko narediti vzdržen projekt

Glede vzdržnih razvojnih projektov, ki jih pričakujejo v HSE, pa je Blaznek dejal, da jih imajo na mizi dovolj, a je ob trenutnem stanju na trgu in napovedih za ceno električne energije v prihodnjih letih težko narediti vzdržne projekte. V naboru imajo sicer gradnjo daljinskega ogrevanja za celotno Zasavje, hidroelektrarne na srednji Savi in gradnjo plinsko-parne enote.

Prvi projekt je pomemben za zniževanje onesnaževanja s prašnimi delci PM10, drugi za povečanje deleža proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, je smiselnost investiranja v omenjene projekte utemeljil Blaznek. Za plinsko-parno elektrarno priznava, da bi bila v tem trenutku nekonkurenčna, vendar je v energetiki treba vsako investicijo gledati na dolgi rok, je poudaril.

»Lahko pa postanemo tudi sistemska rezerva elektroenergetskemu sistemu Slovenije, a se mora za to odločiti in vse potrebno urediti država,« je dejal Blaznek.