Kot je v izjavi za novinarje v Ljubljani po seji sveta dejal njegov predsednik Darko Končan, se je svet zavzel, da vlada zaradi nujnih sprememb sproži postopek za pripravo in sprejem novele zakona o davku na nepremičnine po nujnem postopku.

V tako pripravljeni noveli naj odpravi davčno stopnjo za nerezidenčne nepremičnine, ker trenutno zamišljeno razlikovanje stanovanjskih nepremičnin na rezidenčne in nerezidenčne ne zadovoljuje prvotno izražene želje po obdavčenju dejansko praznih stanovanj, je stališče sveta povzel Končan.

Ob tem je zavrnil kritike, da je bilo predlagano dopolnilo k predlogu novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, s katerim se je že skušalo izenačiti davčno stopnjo za stanovanja, a ga je matični odbor DZ minuli teden zavrnil, "šlamparija". Zakona sta namreč močno povezana. Tudi zakon o uravnoteženju javnih financ je posegel v številne zakone, pa ga to ni ustavilo, je spomnil.

Dokončni rok za urejanje podatkov predlagan za 30. april

Po njegovih besedah svet vladi predlaga tudi podaljšanje dokončnega roka za urejanje in spreminjanje podatkov v evidencah registra nepremičnin na 30. april. Četudi bi namreč lahko lastniki podatke uredili že pred tem velikim časovnim pritiskom - urejanje podatkov namreč ni obveza zgolj zaradi obdavčenja nepremičnin - jih veliko tega še ni storilo.

Ta rok bi bil dokončen, saj bi za seboj potegnil spremembo ostalih rokov po sedanjih določbah.

Geodetska uprava RS (Gurs) bi tako po novem v svoje evidence vse do takrat spremenjene podatke in spremembe iz drugih evidenc vnesla, jih programsko obdelala in dala na razpolago Davčni upravi RS (Durs) do 26. maja. Po tem datumu podatkov ne bi bilo več mogoče spreminjati, je opozoril Končan.

Durs naj bi, tako svet, te podatke obdelal, ovrednotil in izračunal davčne obveznosti ter izdal davčne odločbe vsem zavezancem do 31. avgusta. Objektivno naj bi se tako določilo tri realna obročna plačila tako za fizične kot pravne osebe, in sicer po terminih 1. oktober, 1. november in 1. december.

Svet vlade: Objektivnost dovolj visoka

Svet je danes po Končanovih besedah ocenil tudi objektivnost številnih kritičnih ocen glede domnevno visokega števila napak v registru nepremičnin in drugih evidencah.

Ob tem je ugotovil, da je ob skoraj 1,2 milijona davčnih zavezancih dejstvo, da je zaradi morebitnih nepravilnosti skupaj podatke osebno, prek elektronske in navadne pošte spreminjalo ali zgolj vpogledovalo v Gursove evidence le okoli 100.000 zavezancev. Po analizi je napake dejansko odpravljala le polovica od njih, kar kaže na manj kot pet odstotkov napak ali odstopanj, je izpostavil Končan.

Svet je zato mnenja, da je objektivnosti celotne podatkovne baze v nasprotju z javnim mnenjem in medijskim poročanjem dovolj visoka.

Poleg tega je svet razpravljal tudi o tem, ali bo po 30. aprilu zaradi delno spremenjenih podatkov v naknadnem roku treba izdati dodatne informativne izračune. Glede na to, da je programsko nemogoče izdvojiti zgolj naknadne spremembe in da bi bil strošek tiskanja in pošiljanja zaradi razmeroma majhnega deleža uveljavljenih sprememb nesorazmerno visok, vladi svetuje, naj se za to ne odloči, je povedal predsednik sveta.

Po 5. maju vpogled v izračune vrednosti nepremičnin

Javnost naj se le še enkrat informira, da bo Gurs vsem zavezancem po programski obdelavi vseh podatkov po 5. maju zagotovil nemoten spletni vpogled v izračune vrednosti nepremičnin, so pozvali v svetu. Zavezanci bodo sicer za to tako kot sedaj potrebovali internetno kodo.

Svet je sprejel še pobudo vladi in resornim ministrom, da skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in posameznimi področnimi gospodarskimi združenji v okviru posebnih strokovnih razprav proučijo morebitne možnosti manjših sprememb glede obdavčenja poslovnih nepremičnin ali delnih sprememb modelov vrednotenja za posamezne vrste poslovnih nepremičnin, v zvezi s katerimi so bila zaznana večja odstopanja v izračunanih vrednostih.

Koalicija naj bi ta stališča sveta na Brdu pri Kranju obravnavala še nocoj.