V Vodicah se bodo med počitnicami lotili zahtevne energetske obnove tamkajšnje osnovne šole. Za 800.000 evrov vreden projekt so pridobili skoraj 555 tisoč evrov evropskih sredstev. Z gradbenimi deli naj bi pričeli predvidoma junija in obnovo končali še pred začetkom novega šolskega leta.

Pogodbo za pričetek gradbeno-obrtniško-instalacijskih del sta že podpisala župan Aco Franc Šuštar in Roman Šumak, direktor na javnem razpisu izbranega celjskega podjetja Mollier. Gradbena dela bodo znašala skoraj 730.000 evrov, kohezijski sklad in ministrstvo za infrastrukturo in prostor pa bosta v celoti krila vse upravičene stroške naložbe. Skupna površina energetsko obnovljenih površin šole bo merila kar 3860 kvadratnih metrov.

Zemeljski plin bo za rezervo

Projekt obsega izolacijo zunanjega ovoja stavbe, menjavo oken in vrat, obnovili bodo tudi ostrešje in vgradili sisteme za centralno prezračevanje, toplozračno ogrevanje in klimatizacijo z vgradnjo prenosnikov toplote zavrženega zraka. Tako bo energetska obnova OŠ Vodice izboljšala tudi mikroklimatske pogoje v vzgojno-izobraževalnih prostorih in znižala obratovalne stroške in stroške vzdrževanja objekta. Šola bo hkrati dobila celovito, arhitekturno enotno zunanjo podobo. Po obnovi bodo šolo, ki jo zdaj ogrevajo z zemeljskim plinom, ogrevali s toplotno črpalko zrak/voda; zemeljski plin pa bodo ohranili kot dopolnilni alternativni energent, pojasnjuje Miran Sirc z občine Vodice. Po načrtih naj bi stroške ogrevanja prepolovili in znatno zmanjšali stroške električne energije.

Digitalno spremljanje že vzpostavljeno

Že lani so vzpostavili sistem digitalnega obratovalnega energetskega spremljanja, ki je sestavni del projekta energetske obnove. S pomočjo monitoringa lahko v vsakem trenutku spremljajo porabo toplotne in električne energije ter vode in stanje klimatskih pogojev za posamezne dele objekta kar na daljavo.

Za energetsko obnovo drugih javnih stavb bo občina skušala kandidirati še na kakšnem razpisu.