»Rezultati raziskave so pokazali, da nimamo baz o številu oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja,« pravi Jadranka Glavač, ki pod okriljem Podjetniškega inkubatorja Kočevje sodeluje pri pripravi projekta ambulante pro bono. Podlaga za pripravo je raziskava Pozabljena Hipokratova prisega, ki so jo od oktobra 2012 do februarja 2013 opravili v devetih kočevskih ustanovah. Snovalci projekta so na podlagi odgovorov sodelujočih v raziskavi zaključili, da nihče v Kočevju nima podatkov, koliko ljudi je brez obveznega zavarovanja. »Iz odgovorov Urada za delo Kočevje smo prišli do številke 550, to so osebe brez kakršnega koli dohodka. Ti ljudje so potencialni uporabniki ambulante pro bono,« trdi Glavačeva.

Uradne evidence s precej nižjimi številkami

A številka vzbuja dvome. V Sloveniji namreč velja, da imajo osebe s stalnim prebivališčem v državi in brez dohodkov oziroma z zelo nizkimi dohodki pravico do zavarovanja kot občani. V kočevski občini je bilo lani takšnih povprečno 463 na mesec. »Če oseba nima dohodkov oziroma je upravičena do redne denarne socialne pomoči, avtomatsko sprožimo tudi postopek za ureditev obveznega zavarovanja kot občana,« pojasnjuje direktorica Centra za socialno delo Kočevje Danica Fegic. Z navedeno številko ne sovpada niti baza podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na kočevski izpostavi namreč beležijo okoli 20 ljudi, ki nimajo urejenega obveznega zavarovanja. »V daljšem časovnem obdobju ni nezavarovanih oseb, saj take Zavod za zdravstveno zavarovanje obvešča o statusu in napoti na ureditev zavarovanja s pozivi, če si zavarovanja ne uredijo, pa jih vključi v zavarovanje na ustrezni podlagi po uradni dolžnosti,« odgovarja Prvin Lavrič iz kočevske izpostave. In še: »ZZZS je tako v decembru vabilo na ureditev zavarovanja poslal 26 osebam z območja izpostave Kočevje, v januarju 23 osebam, v februarju pa 15 nezavarovanim osebam. Glede na navedeno neurejen status zavarovane osebe ne predstavlja večje težave.« Tudi v kočevskem zdravstvenem domu, kjer sicer projekt ambulante pro bono podpirajo in so pripravljeni dvakrat tedensko odstopiti ambulantne prostore za nudenje brezplačne zdravstvene oskrbe, navajajo, da so primeri oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja izredno redki.

Brez zavarovanja naj bi bili številni obrtniki in podjetniki

Na drugi strani snovalci projekta ambulante pro bono, ki bi uporabnikom poleg zdravstvene oskrbe nudila celostno obravnavo, izpostavljajo drugo potencialno veliko skupino uporabnikov, ki jih je naplavila kriza. Gre za obrtnike, ki jih visoke dajatve in plačilna nedisciplina potiskajo v situacijo, da ne zmorejo plačevati prispevkov. To priznavajo tudi na ZZZS, kjer pojasnjujejo, da je bolj problematično neplačevanje prispevkov določenih kategorij zavarovanih oseb, na primer samostojnih podjetnikov, poslovodnih oseb, samostojnih poklicev, ki imajo – dokler ne poravnajo zapadlih obveznosti – zadržane pravice do zdravstvenih storitev. Koliko je takšnih obrtnikov na Kočevskem, ne vedo. Snovalci projekta ambulante pro bono v Kočevju opozarjajo še na tiste, ki so zaposleni v podjetjih in zadnje mesece ne dobivajo plač in posledično tudi nimajo plačanih prispevkov. »Tu so še njihovi družinski člani, ki so zavarovani po njih, pa Romi, ki so ostali brez socialnih transferjev in seveda tujci,« pojasnjuje Jernej Kalan, v. d. direktorja Podjetniškega inkubatorja Kočevje.

»Ambulanta pro bono ne bo ponujala zgolj zdravstvene pomoči, ampak tudi svetovanje, socialno oskrbo in zagovorništvo,« našteva Jadranka Glavač, ki opozarja, da je naziv lahko zavajajoč. Projekt, ki so ga prijavili na razpis Norveškega finančnega mehanizma, naj bi bil prvi tovrstni v Sloveniji in bi uporabnikom omogočal celostno obravnavo. Tudi zato so snovalci 300.000 evrov vrednega projekta predvideli šest zaposlitev in načrtujejo, da bodo poleg ambulantnih prostorov potrebovali še dodatne, kjer bodo omogočili izvajanje vseh naštetih dejavnosti. Projekt naj bi trajal 20 mesecev, nato pa bo – če se bo seveda izkazalo, da je uporabnikov dovolj – treba poiskati trajni vir financiranja. Do zdaj je zagotovljenih le 30.000 evrov iz občinskega proračuna, ki jih je z amandmajem prerazporedila skupina kočevskih svetnikov. Ambulanto pro bono naj bi odprli septembra.