Prevaljska gazela RCM, ki je specialist na področju posredovanja carinske dokumentacije, se vse bolj usmerja v zagotavljanje celovitih logističnih storitev. Zadnja tri leta sistematično nadgrajuje vodenje in razvoj zaposlenih, pri čemer si pomaga tudi z Zlato nitjo.

V tretjem letu sodelovanja v Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev se je RCM, ki zaposluje 38 ljudi, uvrstil med finaliste v kategoriji srednje velika podjetja in se tako postavil ob bok podjetjem Hewlett-Packard, Microsoft, Novartis in Plinovodi ter L-tek Elektronika in Mikrografija, ki sta prav tako gazeli.

»Kontinuirano sodelovanje omogoča podjetju transparenten vpogled na področje kakovosti odnosa med zaposlenimi in podjetjem. Glede na to, da je podjetje RCM storitveno podjetje in so naši zaposleni glavni kapital, je kontinuirano spremljanje rezultatov na tem področju še toliko pomembnejše. V podjetju tako že tretje leto merimo rezultate in napredek na področju vseh sedmih tematskih sklopov od upravljanja talentov do čustvene pripadnosti podjetju. Ocene so nam pomagale, da smo izbrali ustrezna področja za napredek in lažje načrtovali ustrezna sredstva za dosego zastavljenih ciljev,« poudarja Sandra Erker, direktorica podjetja.

Kot kažejo rezultati ankete, ki jo v vsakem podjetju, ki sodeluje v Zlati niti, anonimno izpolnijo zaposleni, se v RCM vsako leto izboljšajo. »Po treh letih sodelovanja v Zlati niti se nam je uspelo uvrstiti med finaliste, torej v sam vrh zlatonitnikov. Po mojem mnenju velikost podjetja ni tako pomembna, kot je pomembno dejstvo, da mora enostavno priti do miselnega preobrata na ravni vodstva podjetja. Prostora za napredek je še vedno veliko,« je prepričana Erkerjeva.

V prihodnje načrtujejo aktivnosti na področju razvoja talentov, pomoč pri razvoju vodstvenih sposobnosti vodij enot in spodbujanje povezovanja zaposlenih ter izmenjavo dobrih praks med poslovnimi enotami. »Predvsem pomembno se nam zdi, da nam uspe tudi v današnjih turbulentnih razmerah ohranjati stimulativno in za zaposlene prijazno delovno okolje. Pri nas velja star pregovor, da je veriga močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen, in naš moto je, da je na nas, da omogočimo, da so vsi členi močni.«

Ko so poleti lani začeli reorganizirati podjetje, so postavili sistem mentorstva, da so lahko sodelavci hitreje osvojili znanje s področij, ki jih do tedaj še niso poznali in na njih delali. »V podjetju se zavedamo, da skupaj plujemo na isti barki z jasnim ciljem in da je za dosego cilja pomemben veslaj slehernega zaposlenega. »K višji stopnji odgovornosti pri delu prav gotovo prispeva, da so zaposleni informirani o morebitnih finančnih posledicah za podjetje v primeru storjenih napak. V ta namen imamo sprejeta tudi številna interna pravila, da zaposleni ravnajo odgovorno in skrajno previdno že pred začetkom izvajanja posameznega posla.«

Visoko raven zavzetosti zaposlenih vzpostavljajo tudi s sistemom nagrajevanja, ki je tako finančno kot nefinančno. Visoko motiviran kader nagrajujejo tudi s financiranjem različnih izobraževanj. Načrt izobraževanj je narejen na podlagi želja zaposlenih in potreb, ki izhajajo iz želje po zagotavljanju visoke kakovosti storitev. Podjetje se prijavlja na javne razpise, ki omogočajo sofinanciranje izobraževanj. jpš