Simobil je eno od trinajstih podjetij, ki v Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev sodeluje sedmo leto, torej vse od prvega izbora. Podjetje s 420 redno zaposlenimi in 160 zunanjimi sodelavci se redno uvršča tudi med finaliste Zlate niti. V Zlati niti 2009 in Zlati niti 2010 je bil že prepoznan za najboljšega zaposlovalca.

»Čeprav ima vsako podjetje, ki je usmerjeno v razvoj in s tem v iskanje vedno novih in novih rešitev, dovolj internih spodbud za spremembe, je dobro kdaj pogledati tudi čez svojo ograjo. Zlata nit nam daje dodaten pogled od znotraj in prednosti, ki jih prinaša projekt Zlata nit, so se skozi leta le še potrdile. Zato je bilo večletno sodelovanje v projektu precej logična posledica,« odgovarja na vprašanje, zakaj je za podjetje pomembno kontinuirano sodelovanje v Zlati niti, Tamara Valenčič, direktorica službe za korporativno komuniciranje in strateško upravljanje človeških virov v Simobilu.

Na katerih področjih bi se radi prav posebej izboljšali? »Izboljšave uvajamo na vseh področjih dela s sodelavci. Konec minulega leta smo tudi prilagodili našo dolgoročno strategijo na tem področju s posebnim poudarkom na aktiviranju in vključevanju naših vodij. Če smo bili prej bolj usmerjeni v razvoj vodij in vodstvenih orodij, je aktiviranje vodij naslednji korak.« Valenčičeva je prepričana, da prinaša Simobilu sodelovanje v Zlati niti večjo prepoznavnost in dviguje ugled med najboljšimi zaposlovalci. »Ob tem nam Zlata nit daje zelo dober vpogled v naše delo, nam pomaga pri izboljšavah in nas spremlja na naši poti poslovne odličnosti.«

Množice novih imen med malimi in srednje velikimi podjetji, ki se prvič odločijo sodelovati v Zlati niti, je Valenčičeva vsako leto iskreno vesela. V tem se po njenem mnenju kaže pomemben učinek projekta Zlata nit, saj daje spodbudo v širšem poslovnem okolju, naj napreduje na področju dela s sodelavci. »Zlasti ker skozi pogovore s kolegi opažam, da je pri malih in srednjih podjetjih sicer navzoča močna želja po odličnosti na področju dela s sodelavci, zmanjka pa časa in virov za uvajanje novosti. Razumljivo, ekipe so manjše in pogosto opravljajo več funkcij hkrati. Zato jih zelo občudujem. Hkrati pa si zelo želim, da bi se tudi v kategoriji velikih podjetij poleg zdaj že standardnih imen pojavil še kak nov kandidat.« In kako razmišlja o pomenu karizmatičnega vodenja? »Pogosto karizmatičnost vodje enačimo z njegovim nastopom, prezenco, kar pa še zdaleč ni edini element karizmatičnosti. Karizmatičen vodja je tisti, ki mu sodelavci zaupajo, tisti, ki zna motivirati svojo ekipo do te mere, da ko je cilj dosežen oziroma delo opravljeno, imajo sodelavci občutek: to smo naredili skupaj.« Prepričana pa je, da mora podjetje vračati okolju, v katerem deluje. »Nobeno podjetje ni izolirano, temveč je postavljeno v določeno naravno in družbeno okolje. Gre za recipročni odnos, ki se nenehno odvija, in od vrednot podjetja je odvisno, kako se bo nanj odzvalo in v kakšni intenzivnosti. Vračanje nazaj v družbo je za Simobil zelo pomembna vrednota, zato podpiramo vrsto sponzorskih dogodkov, spodbujamo slovenske podjetnike, dajemo priložnosti mladim in omogočamo uresničevanje idej. Po našem mnenju je to edina prava pot, ki na dolgi rok prinaša korist prav vsem.« jpš