Steklarna Hrastnik, ki zaposluje več kot 710 ljudi, je letos med največjimi podjetji, ki sodelujejo v Zlati niti, saj od nje zaposluje več ljudi le še Savatech – skoraj 800. Podjetje v Zlati niti sodeluje četrtič zaporedoma in drugič se je uvrstilo med finaliste v kategoriji velika podjetja. Podjetje je v Zlati niti 2012 dobilo posebno priznanje za zgledno prestrukturiranje.

»S prijavo na izbor Zlata nit smo vključeni v raziskavo, ki nam zagotovi vpogled, kako zaposleni ocenjujejo podjetje. Zelo pomembno je, da vemo, kaj si mislijo zaposleni o kakovosti odnosa med njimi in podjetjem, ker so prav oni srce vsakega podjetja in je vlaganje v znanje, zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih ključnega pomena. Kot sem že velikokrat omenil, stroje lahko kupimo kjer koli na svetu, sodelavcev z znanjem pa ne. Na osnovi ene raziskave vidimo trenutno stanje, kontinuirano izvajanje raziskave pa prinaša dodano vrednost. Lahko ocenjujemo naš napredek, vidimo, na kakšen način uspešno premagujemo izzive in tudi, kako določeni tako pozitivni ali negativni dogodki vplivajo na klimo v podjetju. To je bistvo kontinuiranega sodelovanja na izboru Zlata nit,« med drugim izpostavlja Andrej Božič, generalni direktor Steklarne Hrastnik.

Trenutno vidijo izzive v iskanju inovativnih pristopov pri prenovi sistemov, namenjenih napredovanju, nagrajevanju in iskanju nasledstev. Večina teh sistemov je zasnovana po principu top-down. Trenutno razmišljajo, na kakšen način vključiti zaposlene, da sami povedo, kaj zanje pomeni nagrada. »Potem pa bomo v naši strokovni službi te predloge spravili v življenje tako, da bodo imeli win-win učinke za vse deležnike v podjetju. Drugi izziv, ki ga imamo, je dajanje pohval in priznanj vodij svojim zaposlenim. Opažamo sicer, da je to izziv, s katerim se sooča veliko podjetij. Zanimivo je, da imamo Slovenci lep pregovor: Lepa beseda, lepo mesto najde, a ga v življenju ne uporabljamo dovolj. S pohvalo namreč zaposlenemu pokažemo, da ga spoštujemo in tako gradimo odnos, ki je ključnega pomena za doseganje uspehov podjetja. V steklarni trenutno delamo z mentorji na področju mehkih veščin, kjer delamo tudi na tem izzivu v obliki tedenskih nasvetov našim 55 mentorjem in delavnic za mentorje. Imamo serijo delavnic, ki so namenjene predvsem odnosu med mentorji in mentoriranci. To je seveda delček reševanja tega izziva. Se pa že veselimo naslednje Zlate niti, ki nam bo pokazala, kakšen napredek smo naredili.«

V Steklarni Hrastnik na osnovi rezultatov raziskave Zlata nit vedno naredijo akcijski načrt, kako situacijo izboljšati in potenciale še bolj izkoristiti. »Na letošnji dosežek smo še posebej ponosni, že zaradi dejstva, ker je bila steklarna lani vključena v prodajni proces, ki je trajal dobrega pol leta. Zaradi procesa samega je med zaposlenimi vladala negotovost, ki pa smo jo z vsemi aktivnostmi, tudi na kadrovskem področju, uspešno reševali, kar so tudi pokazali rezultati raziskave.«

Božič je prepričan, da je vloga vodje pri uspehu podjetja izjemna. »Od dobrega vodje je odvisno vse. Predvsem v bolj turbulentnih časih, ko se uvajajo spremembe, je pomembno, da ima vodja karizmo. S tem si zagotovi, da mu zaposleni sledijo in ga imajo za zgled. Karizmatični vodja je v takšnih obdobjih še toliko pomembnejši, ker so se zaposleni primorani premikati iz svoje cone ugodja.«jpš