Šolska državna inšpekcija je na omenjeni šoli ugotovila nekaj nepravilnosti ter šoli dala napotke, kako se lotiti problema statusa navideznih študentov. Darinka Rakovec je pojasnila, da je drugostopenjski organ v takih postopkih svet zavoda, ki je v preteklih dneh obravnaval 22 študentov v zvezi z njihovim dejanskim statusom oziroma študijem. Zato so jih tudi pozvali, da skladno s sklenjeno pogodbo o študiju pojasnijo, zakaj ne izpolnjujejo pogodbe, ki seveda predvideva tudi plačilo šolnine v znesku 1500 evrov.

»Če svet zavoda v 15 dneh ne bo prejel dokumentiranega pojasnila, bo to podlaga za sklep, da je študent odstopil od pogodbe, in bo tako izbrisan iz evidence študentov,« je pojasnila Darinka Rakovec.

EDC izvaja samo študij ob delu, letos pa je na dveh programih vpisanih 149 študentov v dveh letnikih. Od tega jih 16 letnik ponavlja, v lanskem letu je višješolsko izobrazbo z diplomo pridobilo 42 študentov, v letošnjem februarskem roku pa še pet. Zanimivo je, da statuse navideznih študentov ugotavljajo kar precej časa po vpisu oziroma začetku predavanj. Če je med 22 pozvanimi k izpolnjevanju pogodbe res večina navideznih študentov, potem so svoj lažni status pridno izkoriščali več kot pol leta. In to ob dejstvu, da so za letošnje šolsko leto na EDC v pogodbah uveljavili pogoj, da študent v primeru neplačila dveh obrokov študija izgubi svoje pravice. A od neplačila do izbrisa je potem še dolga pot. šu