Ruski car je odstopil

London, 15. marca. (Kor. urad.) Reuter. V zbornici poslancev je minister zakladnice Bonar Law sporočil, da je car odstopil. Veliki knez Mihael Aleksandrovič je poklican za regenta.

Petrograd, 14. marca. (Koresp. urad.) Petrogradska brzojavna agentura poroča: Prebivalstvo Petrograda, ki je bilo ogorčeno zaradi popolne desorganizacije v transportu in preskrbi, je bilo že dolgo razburjeno in je godrnjalo proti vladi, ki ji je očitalo krivdo na vsem trpljenju, katero jo je zadelo. Vlada, ki je pričakovala nemire, je storila obsežne korake, da vzdrži red. Med drugim je predpisala razpust državnega sveta in dume. Duma pa je sklenila, da se carjevemu ukazu ne pokori in da nadaljuje svoje seje. (...)

Domnevanja, da gre na Ruskem za revolucijo z omejenimi notranjepolitičnimi cilji, se je izkazalo za pravilno. Na čelu upora stoji napredno-nacijonalistična večina ruske dume in zmerni oktobrist Rodzjanko, predsednik dume je predsednik provizorične vlade. (...)

Razkol tudi v ruski dinastiji?

Krakov, 14. marca. »Nowa Reforma« poroča iz Varšave: Poslanci dume so v zadnjem času prirejali po vsej Rusiji shode, kjer so agitirali proti sedanjemu sistemu in carjevem absolutizmu. V carski rodbini sami vladajo velika nasprotstva. Carevna-mati načeluje kliki, ki frondira proti carju Nikolaju II. in njegovi soprogi. Zaupnik te klike je veliki knez Demeter Pavlovič, ki se je udeležil tudi umora Razputina in katerega je car prognal v Perzijo. Car živi v neprestanem strahu ter se obdaja z brezpogojno mu vdanimi osebami, ki pa jih ruska družba kot reakcijonarce sovraži. Gibanje se je zaneslo tudi že v državni svet. Boj med opozicijonalnimi in birokratičnimi krogi je skrajno oster. Opozicijonalci žele notranji red, konservativci si žele miru. Da bi mogla Rusija zmagati v vojni, tega nihče ne verjame.

Slovenski narod, 16. marca 1917

Preobrat v Rusiji

Preobrat v Petrogradu se je že delj časa pripravljal. Med stradajočim prebivalstvom je vedno bolj vrelo. Prodajalne kruha so bile že več tednov odprte samo po 2 uri na dan, l prekajen slanik je stal 4 krone, meso se je dobilo samo tri dni v tednu, surovega masla sploh ni bilo več. Ljudskemu zastopstvu so zavili vrat in nezmožna vlada je bila brez pomoči, vendar ni hotela ugoditi upravičenim pritožbam dume in ljudstva. Car je dober človek, vendar premalo odločen. Prehranjevalna kriza se je polagoma, pa gotovo izpremenila v prehranjevalno katastrofo in moskovski mestni svetovalec Astrov, ki je pred kratkim po naročilu zveze mest prepotoval 50 gubernij, je imel prav, ko je svoje poročilo končal z besedami: pričakuje se lakota, nalezljivih bolezni in še hujšega... (...)

Slovenec, 16. marca 1917

Ruska revolucija.

Na Ruskem je revolucija v kratkem času izpremenila notranje lice ogromne 180 milijonov broječe države. Tako kratke revolucije Rusija, ki jih je že veliko videla, ne pozna. Zunanji minister, voditelj liberalne stranke v dumi, Miljukov, pravi v svojem uradnem razglasu, da je tudi število človeških žrtev, ki jih je zahtevala ta revolucija, neprimerno majhno. Uspeh revolucije je, kolikor dozdaj moremo vedeti, nastopen: Car je odstopil, odpovedal se je prestolu tudi za svojega sina, bolehnega dečka Alekseja Nikolajeviča. Po carjevi volji in po dosedaj veljavnih zakonih bi imela priti vladarska oblast na carjevega edinega brata Mihaela Aleksandroviča. Ta pa carske oblasti po svoji izjavi z dne 16. marca neče prevzeti, dokler se na podlagi splošne, enake in tajne volilne pravice ne izvolijo poslanci in dokler zbornica tako izvoljenih poslancev ne določi temeljnih zakonov, po katerih naj se preosnuje ruska država. Dokler se to ne zgodi, ima v rokah oblast začasna vlada, ki je sestavljena večinoma iz poslancev. Armada se je, kakor se poroča, skoraj brez izjem podvrgla novi vladi. Potemtakem moramo računati na Ruskem z velikanskimi izpremembami. (...)

Anarhija na Ruskem.

Prvotno (angleško) obvestilo, da je vsa Rusija na strani revolucionarjev, da se je vse vojaštvo oklenilo nove vlade, da je red zopet vpeljan, ne more biti istinito, kajti po mestih so še boji, ljudstvo in vojaštvo pa o položaju še poučeno ni. Splošno so mislili, da gre za mir, zdaj bo pa prišla resnica na dan in z njo nove rabuke, novi nemiri. – General Ruski in Brusilov sta baje odklonila, da bi se pridružila novi vladi; general Evert je izjavil, da ostane zvest carju. Iz vseh nasprotujočih se poročil je razvidno le eno, da namreč zmeda narašča in da bo nadaljevanje vojne na ruski strani onemogočeno, kajti od 10. marca na fronto niso mogli poslati nič več novih transportov. Južna Rusija je carju zvesta, zapadna je v taboru nove vlade, v notranjosti še vre. (...)

Domoljub, 22. marca 1917

Kje je carska rodbina?

PETROGRAD, 16. (Kor.) Po zadnjih poročilih se nahaja car v mestu Pskovu. V nasprotju z razširjenimi vestmi ni ujet. Carica se nahaja v Carskem selu in je popolnoma na varnem.

AMSTERDAM. 17. (Kor.) Petrograjski korespondent »Daily Cronicle« poroča, da se je car, ko je bil ustavljen v Bologojah, podal v Pskov, kjer se še vedno nahaja z maloštevilno gardo. Bil je postavljen pred alternativo, da se ali odpove prestolu, ali pa se ga odstavi. Carica se nahaja v Carskem selu. Poveljnik palače je dal zastopnikom dume častno besedo, da ne bo izvršila carica nobenih poizkusov, da bi ubežala.

Edinost, 18. marca 1917