Ristič in Matijevič naj bi odstopila, ker se jima je zdelo nedopustno, da so informacije iz sveta zavoda uhajale v javnost, še preden so vloge obravnavali na svetu. To pomeni, da se bodo v svetu nekoliko premešala mnenja, kar bi lahko odločilno vplivalo tudi na izbiro direktorja. V javnosti se pojavljajo tudi namigovanja, da se v izbiro vpleta politika, predvsem stranka Zares, ki naj ji ne bi bil po godu eden najresnejših kandidatov doslej. Gre za Jurija Šumečnika, člana stranke SD, ki razpisa ne komentira, niti ne razkriva, ali se bo nanj prijavil še drugič. Nazadnje se je zapletlo zaradi opozoril o neizpolnjevanju vseh pogojev za zasedbo mesta. Za mnenje so prosili ministrstvo, ki je svetu zavoda predlagalo ponovitev razpisa.

Igrice za počitniški dom?

A pojavljajo se domneve, da bi lahko bili v ozadju apetiti po privatizaciji počitniškega doma v Fiesi. Prav stranka Zares, ki v dobršni meri obvladuje tudi CSD, je javna zagovornica privatizacij tudi drugod po Sloveniji. Predsednik mestnega odbora stranke v Slovenj Gradcu je Boris Raj, ki je na zadnjih volitvah kandidiral tudi za župana, njegov sin Gregor je sekretar stranke, žena Boža Vitežnik Raj pa nekdanja direktorica CSD in nekdanja kandidatka za državni zbor. Predsednica sveta stranke je Špela Havle, prav tako zaposlena v CSD, ki v svetu zavoda zastopa tudi zaposlene.

Zato je mogoče, da se ti bojijo sprememb in bi si kdo želel kupiti tudi počitniški dom v Fiesi. Za zdaj sta njegovi lastnici še občini Slovenj Gradec in Mislinja, z njim pa upravlja CSD. Na zadnjem svetu zavoda so člani želeli obravnavati tudi predlog obeh občin za sporazumno razvezo pogodbe o upravljanju, češ da dom trenutno prinaša le izgubo. A so razpravo preložili, saj na sejo ni bilo slovenjgraškega župana Andreja Časa. Presežki iz tržne dejavnosti in zbrana amortizacija, kot je mogoče razbrati iz letnih poročil CSD, pa ne zadoščajo za redno investicijsko vzdrževanje, kaj šele nujne posodobitve doma. Občina za to nima denarja. »Smiselno bi bilo prenesti upravljanje na zavod Spotur, ki med drugim izvaja podobno dejavnost na Partizanskem domu,« pravi Čas. Morda ni nepomembno, da se je doslej ravno Šumečnik, najresnejši kandidat za direktorja CSD, javno zavzemal, da bi CSD še naprej upravljal s tem domom in v programu, ki ga je predložil ob prijavi, predstavil tudi vizijo, po kateri bi dom lahko preživel. mm