Znotraj delniških naložb so upravljalci še nekoliko zmanjšali izpostavljenost do delniških trgov rastočih držav, ki v zadnjih letih močno zaostajajo za razvitimi, zato je poduteženost toliko bolj razumljiva. Povsem drugače pa je z naložbami v finančni sektor, saj upravljalci z naduteženostjo tega sektorja očitno verjamejo, da bo ta tudi v prihodnje še naprej prinašal solidne donose. Nadalje rezultati ankete kažejo, da so upravljalci še vedno optimistični za globalno gospodarsko rast. Pričakovanja glede na pretekle rezultate so se sicer malenkost zmanjšala, kot glavni katalizator rasti pa pričakujejo povečanje kreditne aktivnosti bančnega sektorja držav G7 ter solidno rast Kitajske in Azije. V manjšem obsegu naštevajo še morebitne davčne reforme v ZDA in ohranitev stimulativnih ukrepov Feda na trenutnih ravneh.

Večinoma ocenjujejo, da je globalna ekonomija trenutno v fazi ekspanzije in da podjetja premalo investirajo v prihodnji razvoj. Na strani strahov in morebitnih težav za stabilnost finančnih trgov upravljalci kot glavni razlog navajajo tveganja, povezana z rastočimi trgi, visoko pa uvrščajo še tveganja, povezana z denarno politiko (obrestne mere, devizni tečaji), morebiten protekcionizem in geopolitična tveganja. Na vprašanje, kaj bi lahko povzročilo »izredne razmere« na kapitalskih trgih, je večina na prvo mesto postavila ohlajanje gospodarske rasti na Kitajskem in s tem povezan zlom trga surovin. Na drugo mesto so uvrstili morebitne geopolitične krize, kar je glede na zadnje dogajanje v Ukrajini razumljivo, na tretje mesto pa dolžniško krizo v EU.