Pritisk lastnikov nepremičnin na pisarne geodetske uprave (Gurs) ne pojenja. Ljudje še vedno čakajo v vrstah, bralec iz Ljubljane, ki se je včeraj želel naročiti na obisk, pa je prek spletne aplikacije Spreminjanje podatkov registra nepremičnin dobil na voljo dva termina: enega v Sevnici in drugega na Koroškem. Ema Pogorelčnik z Gursa pravi, da tako hudo vendarle še ni: na obisk se ni več mogoče naročiti na nekaj več kot polovici izpostav po Sloveniji. Tudi v soboto, ko so lastniki pet najbolj obleganih pisarn (v Ljubljani na Cankarjevi cesti, Kranju, Kopru, Domžalah in Mariboru) lahko obiskali nenaročeni, so nove prišleke že sredi dopoldneva začeli pošiljati domov. Naval je bil prevelik, na vrsto pa so prišli 604 lastniki (126 v Ljubljani, 88 v Domžalah, 100 v Mariboru, 140 v Kopru in 150 v Kranju).

Vseh pet izpostav bo med 8. in 13. uro zopet delalo prihajajočo soboto, ali se jim bo pridružila še kakšna, pa bo Gurs sporočil najkasneje jutri. Vlada pa bo predvidoma jutri odločila, ali bo vendarle podaljšala rok in urejanje podatkov v nepremičninskih evidencah lastnikom omogočila tudi po 31. marcu.

Podatke o lastništvu še vedno vnašajo ročno

Številni lastniki nepremičnin se zdaj obračajo na Gurs, ker si ne znajo sami razložiti obvestil z informativnimi izračuni nepremičninskega davka, kot kažejo pojasnila Pogorelčnikove, pa jim je medvedjo uslugo naredila še država. Mnogi lastniki se namreč postavijo v vrste pred pisarne, ker si želijo pojasnil o napovedanih ukrepih vlade glede (ne)rezidenčnosti in zemljišč za gradnjo stavb. »Še vedno je tudi nekaj urejanja lastništva nepremičnin. Sicer pa so lastniki, ki lahko urejajo podatke na geodetskih upravah, v manjšini. Preostale napotimo na druge institucije.«

Kajti poleg geodetske uprave podatke, na podlagi katerih bo odmerjen nepremičninski davek, v svojih evidencah vodi še 212 občin in enajst drugih institucij. Lastniki lahko podatke spreminjajo le pri izvornem, uradnem skrbniku vsake posamezne evidence, čeprav ti podatke potem posredujejo geodetski upravi in jih ta nato spravi še v register nepremičnin.

Prav način prenašanja podatkov iz ene baze v drugo je tudi eden od razlogov za napačne podatke, zaradi katerih se lastniki postavljajo v vrste. V dveh primerih na geodetski upravi (Gurs) podatke v register nepremičnin še vedno vnašajo celo ročno. Seznam tako imenovanih diplomatskih nepremičnin, ki bodo iz obdavčitve izvzete, so od ministrstva za zunanje zadeve dobili kar na papirju, saj jih je po besedah Pogorelčnikove tako malo. Mnogo večji zalogaj, ki v nejevoljo spravlja tudi lastnike nepremičnin, pa je ročno vnašanje sklepov zemljiške knjige o lastništvu nepremičnin v register nepremičnin.

Vrhovno sodišče te sklepe Gursu še vedno pošilja v obliki pdf, ki ne omogoča računalniškega uvažanja podatkov v register. Verjetnost napak je pri ročnem pretipkavanju podatkov večja, poleg tega pa je minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel pred slabima dvema tednoma obelodanil, da 11.331 sklepov o spremembi lastništva na okoli 105.000 parcelah in delih stavb, ki so jih lastniki v preteklih letih vpisali v zemljiško knjigo, sploh ni bilo prenesenih v register. Pogorelčnikova pravi, da so po naknadnem preverjanju prišli do nekoliko manjše številke: v register nepremičnin ni bilo prenesenih 5487 sklepov o spremembi lastništva na prek 41.000 parcelah in prek 3800 delih stavb. Razlog: zemljiška knjiga jim zaradi težav s svojim informacijskim sistemom sklepov ni poslala. Zdaj so jih vendarle dobili in jih prepisujejo.

Obilo dodatnega manevriranja

Čeprav si Gurs pri prenašanju preostalih podatkov iz evidenc pomaga z računalniškimi programi, pa so le štiri baze podatkov z registrom nepremičnin povezane neposredno prek spletne povezave. Podatki se v osrednjo evidenco za odmero nepremičninskega davka avtomatično pretakajo le iz centralnega registra prebivalstva, Ajpesovega poslovnega registra in obeh Gursovih katastrov. Večino preostalih podatkov, ki se spremenijo, morajo upravitelji evidenc v digitalni obliki poslati Gursu, ta pa jih nato v register nepremičnin s pomočjo računalniških orodij vnese paketno, torej na določene časovne intervale.

Pri tem mora geodetska uprava nekatere podatke med drugim zaradi posebnih pogojev, ki jih postavlja zakon o davku na nepremičnine, pred vnosom v register še dodatno obdelati oziroma filtrirati. Tako recimo s pomočjo računalniškega filtra s seznama kulturnih spomenikov, ki ji ga pošlje ministrstvo za kulturo, izloči tiste spomenike, ki so namenjeni stanovanjski ali poslovni rabi, saj ti iz obdavčitve ne bodo izvzeti. Od ministrstva za kmetijstvo in okolje Gurs dnevno dobiva podatke o območjih dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, na podlagi katerih njihov računalniški program vsako noč izdela grafični presek s parcelami. Pred vsakokratnim paketnim prenosom novih podatkov iz evidence trga nepremičnin v register pa morajo na Gursu posebej označiti tiste nepremičnine, ki so se v preteklem letu oddajale v najem vsaj pol leta, saj samo te po še vedno veljavnem nepremičninskem zakonu štejejo za rezidenčne.

Nekoč bo (malce) bolje

Pogorelčnikova pojasnjuje, da so morali vse podatke iz evidenc, ki jih prenašajo paketno, v register nepremičnin vključiti naknadno na podlagi zakona o davku na nepremičnine, ki je bil sprejet decembra, veljati pa je začel januarja letos. Zaradi tega ni bilo časa za vzpostavitev avtomatičnih povezav med različnimi evidencami. »Kot vidimo zdaj, pa to niti ni povsod potrebno.« Neposredne povezave so vzpostavili tam, kjer je pomembno dnevno osveževanje podatkov. »Dnevne digitalne izmenjave sklepov zemljiške knjige se bomo lotili, toda popolnega avtomatizma pri tem ne bo zaradi že omenjenih razlik pri načinu vpisovanja lastništva v zemljiško knjigo in register, pa tudi zato, ker se včasih indikatorji nepremičnin v obeh evidencah ne ujemajo.«

Naj ob tem dodamo, da za povezovanje in prepletanje evidenc javne institucije niso poskrbele povsem same. Zaradi nepremičninskega davka je podjetje MAOP z državo sklenilo tri pogodbe. Ker je nepremičninski zakon zahteval dopolnitev registra nepremičnin z novimi podatki, je podjetje za dopolnitev programskih rešitev registra prejelo skoraj 24.000 evrov. Popolnoma enak znesek je dobilo za pripravo registrskih podatkov, tako da jim je bilo mogoče pri izpisu pripisati še informativni podatek o davčnih stopnjah in izračunan davek na nepremičnine. Za nadgradnjo registra za potrebe reševanja pritožb na davčne odločbe pa bo MAOP prejel še slabih 159.000 evrov.

Zaradi izvzetja cest in železnic iz obdavčitve pa je delo dobilo podjetje Sinergise, ki bo za izgradnjo posebne aplikacije za te infrastrukturne objekte, podporo tej aplikaciji in pomoč v času obveščanja lastnikov zemljišč, čez katera so ti objekti speljani, prejelo skoraj 20.000 evrov.