Kot so nam pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve, je inšpektorica med drugim ugotovila, da so bili pogoji za zasedbo prostih delovnih mest večkrat objavljeni v nasprotju s pogoji, ki so bili za posamezno delovno mesto določeni v aktu o sistemizaciji delovnih mest. Ugotovila je tudi, da pri sklepanju pogodb za določen čas niso dosledno upoštevali določil zakona glede izjeme od javne objave prostega delovnega mesta, saj v vseh primerih ni šlo za nadomeščanje začasno odsotnih javnih uslužbencev na njihovih delovnih mestih. V nasprotju z veljavnimi predpisi je bila uslužbenka s strokovno-tehničnega premeščena na uradniško delovno mesto. V aktu o sistemizaciji, ki ni bil usklajen z zakonodajo, tudi niso bila sistemizirana pripravniška delovna mesta, čeprav sta se v tem času v upravi zaposlili dve pripravnici, pri sklenitvi pogodb za opravljanje pripravništva pa so bila kršena določila pravilnika.

Po neuradnih informacijah naj bi tudi z omenjenimi kršitvami župan omogočil, da so določena delovna mesta zasedle osebe, ki so z njim sorodstveno, prijateljsko oziroma politično povezane, kar pa je župan včeraj zanikal. »Nikakor ne drži, da so bili pogoji prirejeni in standardi znižani ali da smo spregledali pogoje, da kandidati nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, usposabljanja za imenovanje v naziv ali pridobitve funkcionalnega znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri,« nam je odgovoril Rojc. Če teh niso imeli, so jih po njegovih zagotovilih pridobili v zakonsko določenih rokih. Zanikal je tudi, da bi kdor koli dobil službo na podlagi sorodstvenih povezav ali partnerstev.

A vendarle so med novimi imeni na občini partnerica županovega sina Lorena Mahne, zaposlena v oddelku za gospodarstvo in finance, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo Dragica Kastelic Boštjančič, Patricija Jelenič, zaposlena v oddelku za družbene dejavnosti, županova tajnica Dženi Slavec in Tamara Janičijević, ki dela v sprejemni pisarni. Slednje so, kot so nam povedali naši viri, z županom tako ali drugače politično ali prijateljsko povezane, prve tri pa so na zadnjih lokalnih volitvah kandidirale na listi SD, katere nosilec je bil aktualni župan. Prav tako je v zadnjem obdobju več z županom povezanih oseb dobilo zaposlitev v občinskih podjetjih, na primer v Komunali, oziroma bilo imenovanih v druge službe, denimo v civilno zaščito.

»Politična zaposlovanja na občini Ilirska Bistrica zame niso nikakršno presenečenje. O teh imenih se je že dolgo govorilo in županovo ravnanje me, glede na njegovo avtokratsko vodenje občine, sploh ne preseneča. V normalnih demokracijah bi takšen župan moral odstopiti, pri nas pa bo plačal tisto 'milo' kazen in njegovi bodo ostali na varnih delovnih mestih,« je komentiral opozicijski svetnik Primož Rojc (neodvisna lista Skupaj naprej). vrž