Zdravstveni dom Grosuplje, ki je v dveh ločenih objektih, funkcionalno, prostorsko in organizacijsko že dolgo ne zadošča več potrebam zdravstvene oskrbe tamkajšnjih prebivalcev. A po več kot desetletju bodo na občini temu naredili konec, saj so včeraj položili temeljni kamen za gradnjo prizidka z novimi splošnimi ambulantami in prostori za nujno medicinsko pomoč. Po besedah direktorja občinske uprave Dušana Hočevarja bodo pacienti v novi pridobitvi, s katero se bo spopadlo podjetje GIC Gradnje iz Rogaške Slatine, že septembra.

Sodoben objekt in ozelenjeni ploščadi

Nova stavba bo obsegala pritličje in prvo nadstropje, s starima objektoma pa jo bo povezoval stekleni povezovalni hodnik oziroma lobi, kjer bo hkrati tudi nov glavni vhod. Pred zdravstvenim domom bosta po novem dve javni površini, ki sta zasnovani kot ozelenjeni urbani ploščadi, namenjeni pešcem in dostopu do urgence. »Prizidek bo obsegal osem splošnih ambulant, urinski in hematološki laboratorij, službo nujne medicinske pomoči, garažo, tehnične prostore in povezovalni hodnik. Dostop gibalno oviranim v vse objekte bo omogočen z dvigali,« je pojasnil Hočevar in dodal, da je objekt tudi energijsko varčen. Pred zdravstvenim domom bo poslej 110 parkirnih mest, od tega 37 v garaži, šest pa jih bo namenjenih gibalno oviranim.

Naključje je hotelo, da bodo v Grosupljem prizidek k zdravstvenemu domu dobili praktično zastonj. Od dobrih štirih milijonov evrov, kolikor bo stala naložba – gradbena dela so ovrednotena na 3,5 milijona, pol milijona pa bodo odšteli za notranjo opremo – bo 3,15 milijona evrov kapnilo od davka na najvišji znesek v zgodovini slovenske loterije, ki ga je zadel prav srečnež iz Grosupljega.

Več denarja za posodobitev infrastrukture

»Denar, ki je bil sprva mišljen za gradnjo prizidka, bomo zdaj s pridom izkoristili in ga dodali evropskemu projektu – gradnji centralne čistilne naprave in kanalizacije, za kar smo pridobili skoraj 15 milijonov evropskih evrov. Tako bomo lahko ob črpanju evropskih sredstev posodobili več infrastrukture,« je razložil direktor občinske uprave.

Že prihodnji teden bodo začeli graditi kanalizacijo na dvokilometrski relaciji Grosuplje–Ponova vas. Ker evropski denar zadostuje zgolj za kanalizacijski kanal in del asfalta, bodo zdaj lahko dodali 700.000 evrov za razširitev ceste, gradnjo pločnikov, javne razsvetljave in novega vodovoda. Hočevar je čez palec izračunal, da bodo poleg 15 evropskih milijonov za naložbo skupno dodali pet milijonov evrov iz lastnega proračuna. val