Svetovna zdravstvena organizacija opozarja

Do zdaj največja raziskava o vplivu sevanj mobilnih telefonov na zdravje Interphone je ugotovila, da lahko dolgotrajna pogosta uporaba mobilnega telefona poveča tveganje nastanka nekaterih vrst tumorjev (gliom, meningiom, akustični nevrinom in tumor obušesnih žlez) pri odraslih, in sicer v tkivih, ki so ob uporabi mobilnega telefona najbolj izpostavljena. Povečano je bilo le tveganje pojava glioma in meningioma pri dolgotrajni (več kot desetletni) intenzivni izpostavljenosti (več kot 1600 ur pogovorov). Mednarodna agencija za raziskave raka, ki deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, je na podlagi večletnih analiz in številnih raziskav leta 2011 uvrstila visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja v skupino 2B, kar pomeni, da so sevanja zaradi mobilnih telefonov lahko kancerogena za ljudi.

Še vedno prešibki dokazi

Poudariti je treba, da povezava med izpostavljenostjo visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem (EMS) zaradi mobilnega telefona in rakom v glavi zaradi nedoslednosti pri ugotavljanju izpostavljenosti ter zaradi pomanjkanja podpore drugih potrebnih raziskav ne izpolnjuje kriterijev za nedvoumno potrditev vzročne povezave. Zato je treba ugotovljeno povezavo razumeti kot potencialno in šibko, a vendar pozitivno.

Da bi lahko z večjo natančnostjo ocenili tveganje zaradi izpostavljenosti EMS, je 19 različnih raziskovalnih institucij iz 13 držav (med njimi tudi INIS iz Slovenije) v okviru sedmega okvirnega programa EU združilo moči in začelo izvajati projekt Geronimo, ki bo nedvomno prispeval k zapolnitvi vrzeli v znanju glede vplivov EMS in zmanjševanje izpostavljenosti ljudi tem sevanjem. Najvidnejši raziskovalci iz različnih disciplin bodo uporabili celostni pristop za iskanje odgovorov na ključna vprašanja.

Največja raziskava pri otrocih

Po vzoru globalne raziskave Interphone se je začela izvajati do zdaj največja raziskava MOBIKIDS, v kateri sodeluje skupno 18 partnerjev iz 13 držav. V petih letih bo v raziskavo vključenih 2000 mladih z diagnosticiranim možganskim tumorjem med 10. in 24. letom ter podobno število zdravih mladostnikov. Ugotavljali bodo, ali obstaja povezava med uporabo mobilnega telefona in razvojem tumorjev v glavi in vratu. Dokler še nimamo dokončnih odgovorov, je smiselno upoštevati načelo previdnosti in kolikor je mogoče zmanjšati izpostavljenost.

Pomnite

Telefon oddaja sevanje le, ko je vklopljen. To sevanje je v času, ko telefona ne uporabljamo, skoraj zanemarljivo, največje pa je takrat, ko telefon vzpostavlja zvezo. Mobilni telefon sproti prilagaja jakost sevanja. Jakost signala, ki je odvisna tudi od bližine bazne postaje, je nadvse pomembna za sevanje telefona. Čim močnejši je signal, tem manjša je jakost sevanja telefona in obratno. Razlika je lahko tudi desetkratna, zato je najbolje, da se tam, kjer je signal slab, izogibamo klicanju ali pa vsaj dolgotrajnim pogovorom.

Izberite mobilnik z nižjo SAR

Porazdelitev stopnje specifične absorpcije (SAR) v glavi se pri različnih mobilnikih razlikuje. Pred nakupom lahko podatek o SAR posameznega telefona preverimo na spletnih straneh proizvajalcev in pri neodvisnih organizacijah. Razlika v vrednostih SAR med mobilnikom z najvišjo in tistim z najnižjo vrednostjo je lahko tudi desetkratna. Veliko lahko naredimo, če se odločimo za telefon z najnižjo vrednostjo, čeprav v Evropi vsi telefoni ustrezajo evropskim standardom, ki določajo mejno vrednost pri 2 W/kg.

Podatke o vrednostih SAR posameznih modelov mobilnih telefonov najdete tudi na spletni strani Inštituta za neionizirna sevanja www.inis.si. V desetih letih smo trikrat zamenjali tehnologijo: prva je bila NMT, leta 1991 so prišli aparati GSM, zdaj vse več uporabljamo aparate UMTS. Zadnji sevajo petkrat do desetkrat manj, saj se je tehnologija razvijala tudi v smeri zmanjševanja sevanja.

Doc. dr. Peter Gajšek prihaja z Inštituta za neionizirna sevanja (INIS) v Ljubljani.