Slovenci smo zelo ponosni na lepote svoje države, pa vendar – jih res znamo v najlepši luči predstaviti tudi tujim turistom? Se dovolj dobro zavedamo, da nas pred druge destinacije postavljajo neokrnjena zelena narava, pokrajinska raznolikost ter odprti in prijazni ljudje?

Da bi preverili dejanski položaj na področju turizma pri nas, smo konec lanskega novembra začeli že tretjo Dnevnikovo izvidnico. Dvema poletnima smo torej prvič dodali še zimski izbor turistom najprijaznejšega slovenskega kraja. Kraja, kjer se iskreno razveselijo vsakega gosta posebej in kjer se ta počuti vsaj tako prijetno kot doma.

Naj spomnimo: petnajst naključno izbranih slovenskih krajev oziroma občin je za nas popolnoma neobremenjeno in brez vsakršnih napotkov tri mesece ocenjevalo petnajst tujih državljanov, prav tako naključno izbranih. Turistično ponudbo obiskane občine so raziskali nenapovedani in se med svojim dvodnevnim obiskom med drugim osredotočali na storitve turističnoinformacijskih centrov, okušanje gostinske in hotelske ponudbe, oglede znamenitosti in marsičesa drugega, kar nasploh zanima turiste.

Pokrajina je še vedno glavni adut

Svoja doživetja in vtise so Dnevnikovim novinarkam zaupali v tedenskih reportažah, vsak teden objavljenih na straneh Dnevnikove rubrike Prosti čas, na Dnevnikovem spletu in Radiu Veseljak.

Pohvale in kritike naših izvidnikov so bile seveda dobronamerne. Namen projekta Dnevnikova izvidnica je namreč skozi oči tujih turistov opozoriti tako na lepe kot manj lepe plati slovenske turistične ponudbe. Objavljene reportaže smo vselej nadgradili tudi s strokovnimi mnenji poznavalcev s področja turizma in etnologije prof. dr. Janez Bogataja, Draga Bulca, Vita Avguština in Primoža Žižka.

Z njihovo pomočjo in s pomočjo vsak teden prejetih glasov bralcev Dnevnika in Radia Veseljak smo v uredništvu Prostega časa izbrali tri zmagovalne kraje Dnevnikove zimske izvidnice 2014. Največ glasov so prejeli Dravograd, Črnomelj in Kranjska Gora.

Dragocena mnenja

»Ponovno se je potrdilo, da je pokrajina še vedno glavni adut slovenske turistične ponudbe. A kaj pomaga kulisa, če odpovejo igralci!« je v enem svojih komentarjev zapisal prof. dr. Janez Bogataj.

Podobno meni tudi mag. Karmen Novarlič, vodja sektorja za turizem javne agencije SPIRIT Slovenija: »Glede na izsledke številnih raziskav in glede na odzive tujih turistov jih pri nas v prvi vrsti preseneča izredno neokrnjeno naravno bogastvo, ki ga ob tem odlikuje tudi velika raznovrstnost. To je tudi v skladu z našo temeljno promocijsko in razvojno usmeritvijo zelene, aktivne in zdrave Slovenije. Pogosto so tuji turisti ob obisku naše dežele tudi prijetno presenečeni, saj doživeto pozitivno preseže njihova pričakovanja.«

»Vsi, ki nam je zaupana promocija naše dežele, si prizadevamo, da bi prav vse prednosti Slovenije približali tujim gostom. Prizadevamo si za čim učinkovitejšo predstavitev Slovenije ciljnim skupinam v tujini in seveda tudi doma. Pri tem v prvi vrsti izpostavljamo znane turistične ikone Slovenije, ob njih pa tudi manj znane skrite kotičke naše države,« dodaja Novarličeva.

Projekt izvidnice z zanimanjem spremlja tudi zaradi kritičnega prikaza prednosti pa tudi pomanjkljivosti, ki so v bistvu priložnosti, da bi na področju turistične ponudbe lahko bili še boljši. »Ker so ocenjevalci turistične ponudbe destinacije nenapovedani gostje, skozi doživeto turistično izkušnjo lahko resnično s kritičnim očesom ocenjujejo ponudbo destinacije. Informacije, ki jih turistični ponudniki v nekem kraju prejmejo o svoji ponudbi na osnovi Dnevnikove izvidnice, k nadaljnjemu razvoju in promociji turizma destinaciji lahko v veliko pomoč. Mnenja tujcev o naši turistični ponudbi so bila in bodo zelo dragocena tudi za nas v nacionalni turistični organizaciji, zato bomo v sektorju za turizem Dnevnikovo izvidnico z zanimanjem spremljali tudi naprej.«

Podporo projektu je včeraj na prireditvi obljubil direktor direktorata za turizem in internacionalizacijo Marjan Hribar.