Elektrarno bi morali sicer začeti graditi že maja lani, a se je postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja tako zavlekel, da so ga pridobili šele pred mesecem dni. Zdaj čakajo le še na gradbeno dovoljenje. Vlogo so na ministrstvo za infrastrukturo in prostor oddali 17. februarja letos. »Ker se gradbena dela na jezovni zgradbi lahko začno po pridobitvi gradbenega dovoljenja, si seveda želimo, da bi bil postopek končan čim prej,« nam je pojasnil direktor Hessa Bogdan Barbič. Nekatera dela so kljub temu že stekla. Minule dni so v sklopu pripravljalnih del podrli nekdanjo klavnico, območje pa nasuli z gramozom ter tako pripravili plato za dostop do gradbišča na levem bregu Save, za kar so pridobili posebno gradbeno dovoljenje. Za prevažanje gradbenega materiala do gradbišča bo družba Infra zgradila novo dovozno cesto, ki bo vodila mimo novega doma upokojencev in veterinarske bolnišnice, kar bo v ta doslej zelo mirni mestni predel prineslo precej hrupa in prahu.

»Trenutno se nahajamo v fazi projektiranja te ceste, po načrtu jo moramo zgraditi do konca leta,« pravi direktor Infre Vojko Sotošek. Infra bo predvidoma letos začela graditi akumulacijski bazen elektrarne, do konca leta 2017, ki velja kot končni rok za izgradnjo HE Brežice, naj bi poskrbeli tudi za poplavno varnost v preteklih letih večkrat poplavljenih naseljih Krška vas in Velike Malence. Pri približno 170 milijonov evrov vrednem infrastrukturnem projektu računajo na posojilo Evropske investicijske banke.

Elektrarna z nazivno močjo 45 megavatnih ur in povprečno letno proizvodnjo 161 gigavatnih ur bo k povečanju domače proizvodnje električne energije prispevala en odstotek, k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov pa pet odstotkov.es