Ledena ujma je povzročila nemalo dodatnih težav tudi smučišču na Veliki planini oziroma družbi Velika planina, ki je v celoti v občinski lasti in jo izgube pestijo že dolga leta. Zaradi žledoloma naprave ne bodo obratovale vsaj še dva meseca, zastal pa je tudi obetaven projekt zamenjave dvosedežnice Šimnovec, za kar so v občinskem proračunu zagotovili kar 800.000 evrov.

Družba mesece brez prihodkov

»Snegolom in žledolom sta poškodovala vse električne vode iz doline Kamniške Bistrice na Veliko planino. Po podatkih Elektra Ljubljana bo sanacija potekala okoli tri mesece,« pojasnjujejo na občini in dodajajo, da ne bo obratovala niti nihalna žičnica, ki je v tem času edini mogoč prevoz na planino. Ker ne bosta obratovali niti okrepčevalnica Zeleni rob in Skodla, družba ne bo imela prihodkov. To bo seveda še dodatno poglobilo likvidnostne težave družbe, ki jo bremenijo tudi zapadle obveznosti do dobaviteljev, pojasnjujejo na občini, kjer so načrtovali, da bo družba te obveznosti delno pokrila s prihodki poslovanja. Ker dohodkov ni bilo in jih še nekaj časa ne bo, pa so družbi za premostitev težav že sprostili sto tisoč namenskih evrov za dokapitalizacijo. Z nenamensko porabo sredstev so se strinjali tudi občinski svetniki.

Zahtevajo podroben investicijski program

Soglašali so tudi z začasno ustavitvijo postopkov za zamenjavo sedežnice Šimnovec in zahtevali, da vodstvo družbe pripravi investicijski program za zamenjavo najpozneje do konca junija letos. Ker pa preostanek sredstev ne bo zadostoval za zamenjavo sedežnice z rabljeno napravo, so postopke začasno ustavili. V investicijskem programu mora biti po njihovih zahtevah podana analiza obstoječega stanja ter analiza različic »s sedežnico« in »brez sedežnice«. Določen mora biti terminski načrt izvedbe investicije in predlagane različne variantne rešitve s tehnološkega vidika. Podana mora biti ocena vrednosti investicije, predvideni viri financiranja, izračunani osnovni finančni in ekonomski kazalniki ter opisana merila za izbor optimalne variante, dodajajo na občini in napovedujejo, da bodo zamenjavo sedežnice nadaljevali po potrditvi investicijskega programa in zagotovitvi potrebnih sredstev.

Na zadnji seji pa so svetniki Elektru Ljubljana omogočili tudi brezplačno služnost za gradnjo, uporabo in nadzor, upravljanje in vzdrževanje ter popravila in rekonstrukcije infrastrukturnega objekta na območju Županjih Njiv, kjer naj bi električne kable vkopali v zemljo.