Ko je mestna uprava z januarske seje mestnega sveta umaknila dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Koseze, so na oddelku za urejanje prostora kot razlog za to potezo navedli dejstvo, da odbor za urejanje prostora in urbanizem ni dal soglasja k navedenemu dokumentu. Do marčevske seje je občina dopolnjeni osnutek popravila, a odbor ponovno ni bil zadovoljen z njim in ga še enkrat ni potrdil. Kar pa tokrat ni bil več razlog za njegov umik z dnevnega reda včerajšnje seje.

Mestni svet, v katerem ima županova Lista Zorana Jankovića večino, je osnutek brez težav potrdil in dovolil gradnjo soseske z devetimi stanovanji na območju med ulico Draga ter Podutiško in Koseško cesto. Svetnik Anže Logar (SDS) je v imenu svetniške skupine SDS sicer predlagal, da obravnavo točke o soseski v Kosezah umaknejo z dnevnega reda, a ni dobil podpore. S svojim predlogom je želel Jankovićevim svetnikom ponuditi izhod v sili, češ da bodo sicer prisiljeni glasovati za nesprejemljiv in nedodelan prostorski akt. Opozoril je, da je prostorski načrt pisan za županova tesna sodelavca oziroma podpornika.

Vilfan odstopil samo kot svetnik

Dva lastnika, ki bi jima sprejem tega občinskega podrobnega prostorskega načrta omogočil gradnjo hiš, sta namreč glasbenik Robert Pešut, bolj znan kot Magnifico, in košarkar Vlado Ilievski. Pešut je pred leti kandidiral na Listi Zorana Jankovića, leta 2011 pa je bil eden izmed 26 znanih Slovencev, ki so župana Jankovića nagovarjali, naj kandidira na predčasnih parlamentarnih volitvah. Ilievski pa je zet zdaj že nekdanjega Jankovićevega svetnika Petra Vilfana.

Spomnimo, nedavno Vilfanovo slovo iz svetniških klopi je sprožilo ugibanja, ali je odstopil zato, da se mu ni bilo treba vzdržati pri glasovanju o zetovih nepremičninskih prizadevanjih. Vilfan je sicer uradno pojasnil, da je odstopil, ker je župan iz tedna v teden bolj obremenjen z novimi obtožbami o nepravilnostih, a v isti sapi dodal, da je po njegovem mnenju Janković še vedno eden izmed najboljših županov.

Ugibanja, da se je Vilfan svetniški funkciji dejansko odpovedal zaradi soseske v Kosezah, pa dodatno podžiga dejstvo, da ni odstopil kot poslanec Pozitivne Slovenije, ki jo je prav tako ustanovil Zoran Janković. Ob tem velja omeniti, da je ključna razlika med januarskim in marčevskim osnutkom prostorskega načrta za sosesko v Kosezah ta, da je januarski dokument zaobjemal tudi parcelo Milana Jenka, na kateri je v zemljiški knjigi vpisana zaščitena kmetija, marčevski dokument pa tega zemljišča ne vključuje. Ker so nekateri člani odbora za urejanje prostora in urbanizem že ob prvem osnutku opozarjali, da prostorski načrt ne obravnava logične celote, ker ni vključeval zemljišč pri Podutiški cesti, ni bilo pričakovati, da bo članom odbora novi osnutek oddelka za urejanje prostora bolj všeč.

Kozolci med vilami

Sprejeti dokument je namreč še bolj parcialen in dopušča, da bo med nizoma modernih hiš ostal nepozidan pas travnika s kozolci. Vodja mestnega odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo Alenka Pavlin je pojasnila, da bo omenjeni travnik ostal nepozidan na željo lastnika te parcele, a jo je Miha Jazbinšek (Zeleni Slovenije) popravil, da travnik ostaja nepozidan, ker ga pred gradnjo ščiti odločba upravne enote iz leta 2005 in torej ne lastnik. Jazbinšek in Mirko Brnič Jager (SDS) sta opozorila še, da je predlog nestrokoven in da ga sploh ne bi smeli obravnavati. Jazbinšek je šel celo tako daleč, da je zatrdil, da ta dokument sploh ne bi mogel biti bolj nestrokoven. Tomaž Ogrin (Zeleni Slovenije) pa je mestnemu svetu svetoval, naj upoštevajo vsaj stališče sveta četrtne skupnosti Šiška, ki je prav tako nasprotovala pozidavi teh nekaj manj kot 0,4 hektarja zemljišč, a zvestih Jankovićevih svetnikov tudi to ni zamajalo. Ob tem velja omeniti, da ti svetniki pri razpravi praktično niso sodelovali. Oglasil se je podžupan Aleš Čerin, ki pa se je odzval le na kritike na račun prvega mestnega urbanista Janeza Koželja in dejal, da ne bo dovolil, »da kdor koli govori kaj slabega o profesorju Koželju«.