Podobno že pred pol leta

Potem ko je 1. oktobra lani dotedanji prvi mož novomeške občinske uprave Borut Novak prevzel vodenje tamkajšnje Knjižnice Mirana Jarca, je bila namreč za vršilko dolžnosti direktorice imenovana vodja urada za splošne zadeve Urška Ban. Takrat so sicer objavili razpis, na katerega so se prijavili trije kandidati, od katerih sta dva prijavo vložila prepozno. A župan Muhič je že jeseni napovedal, da naj bi Banovi vedejevstvo podaljšali do lokalnih volitev, novega direktorja pa naj si potem izbere novi župan.

Čeprav le formalno, so morali tako po pol leta razpis ponoviti. »Urška Ban ima aneks k pogodbi za vršilca dolžnosti direktorja za šest mesecev, ta se ji izteče 31. marca letos. Da lahko še šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti, je treba ponoviti natečajni postopek,« priznavajo na mestni občini. V Novem mestu tako ne gre pričakovati, da bi župan za direktorja imenoval katerega od kandidatov. »Kandidat, ki izpolnjuje pogoje, ima pravico kandidirati, župan oziroma natečajna komisija pa ugotovi strokovno usposobljenost za delovno mesto,« odgovarjajo na občini.

Ob ponovitvi postopka začne rok ponovno teči

Na ministrstvu za notranje zadeve so glede imenovanj vršilcev dolžnosti pojasnili, da zakon o javnih uslužbencih določa, da se na to mesto lahko od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika imenuje osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje, in sicer brez javnega natečaja. »Vršilec dolžnosti ni imenovan za mandat, na podlagi zakona se lahko imenuje za določen čas, to je šest mesecev. Obdobja imenovanja za vršilca dolžnosti ni mogoče podaljšati,« še pravijo. A ob tem tudi na ministrstvu priznavajo, da v primeru ponovitve postopka javnega natečaja začne rok šestih mesecev ponovno teči.

V Novem mestu so zato že ob prvem imenovanju Banove kot vršilke dolžnosti objavili razpis in podobno tudi na tokratnem iščejo direktorja za obdobje petih let. Če bi župan Muhič presenetil in vsega nekaj mesecev pred koncem mandata na to mesto imenoval kandidata, ki bi ga nova lokalna garnitura razrešila, bi mu morali na občini do izteka dobe imenovanja zagotoviti ustrezno delovno mesto ali mu, v primeru prenehanja delovnega razmerja, izplačati odpravnino. A najverjetneje bodo potegnili pričakovano potezo in Banovo vnovič imenovali za vršilko dolžnosti direktorice, ki ji bo nato mandat potekel konec septembra.