Kot smo že poročali, je občinski svet formiral komisijo, da bi ta preverila smotrnost izjemno drage investicije, izdatno podprte z evropskim denarjem iz kohezijskih skladov, ki bi petim občinam v zgornji Dravski dolini omogočile čistejšo Dravo. Gre za evropski projekt odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Drave Zgornja Drava ter izgradnje čistilne naprave v občinah Muta in Vuzenica. A mnogi so že od začetka gradnje opozarjali, da je projekt predimenzioniran in celo, da izvajalca, podjetji Riko in Pomgrad, ki sta dela dobila na razpisu, v zemljo vgrajujeta jaške, ki nimajo veljavnega slovenskega tehničnega soglasja. Da to drži, se je izkazalo lani, ko je gradbena inšpektorica izvajalcem tudi z odločbo naložila izkop 31 že vkopanih jaškov in opozorila, da tudi cevi niso bile iz ustreznih materialov. Da so se številne nepravilnosti dogajale že prej, in da je veliko indicev, da ne župan ne občinska uprava nista ravnala kot dobra gospodarja, pa v je opozorila tudi posebna komisija svetnikov, ki bo ugotovitve predstavila preostalim svetnikom.

Odgovorni so vsi

Kralj seje ni želel komentirati, podžupan Mirko Vošner pa je dejal, da občinski svet ni izvršilna inštitucija. A dejstvo je, da svetniki, župan ter sedanja in nekdanja občinska uprava, nosijo odgovornost za dobrih sedem milijonov evrov vreden projekt. »Zato je treba ugotoviti, kaj je šlo narobe in kaj se še da narediti v tej fazi projektiranja, saj je celoten projekt narisan in je bil tudi potrjen. Treba bo ugotoviti, kdo je odgovoren za slabe rešitve, razpravljali bodo zagotovo tudi o osebni odgovornosti ljudi, ki so sodelovali pri projektu,« pravi Vošner.

V projektu sodelujejo vse občine zgornje Dravske doline, poleg Mute še Selnica ob Dravi, Vuzenica in Dravograd ter Radlje ob Dravi, ki je tudi nosilka projekta. Za projektanta sta bila izbrana Hidroinženiring in Hidro svet. »Ugledni nemški strokovnjak, inženir Franc Maleiner je dejal, da tako slabega projekta še ni videl,« je spomnil Vošner in dodal, da je bil strokovnjak kritičen do dragih in neracionalnih rešitev. »Marsikaj je predimenzionirano, predvsem pa smo šli v izredno bogat sistem prečrpavanja in črpanja kanalščine, kjer bo potrebne ogromno električne energije, kar bodo seveda na položnicah občutili vsi Mučani.«