Medtem ko se danes izteka rok za prijavo zagonskih podjetij na vseslovensko tekmovanje Start:up leta, je Slovenski podjetniški sklad v petek, sicer tri tedne pozneje, kot so sprva načrtovali, objavil razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij P2A. Zagonska podjetja se na razpis lahko prijavijo najpozneje do 25. aprila.

Na razpis, v sklopu katerega je na voljo skupno 800.000 evrov, izbrano podjetje pa lahko prejme do 20.000 evrov, se lahko prijavijo zagonska podjetja, ustanovljena med 1. januarjem 2013 in 28. februarjem letos. Subvencije pa so namenjene kritju stroškov, ki so ali bodo v podjetju nastali med 1. septembrom lani in 31. decembrom letos.

Razpis P2A je namenjen zagonu inovativnih podjetij in čimprejšnji komercializaciji njihovih izdelkov in storitev. Podjetje mora ob prijavi v svojem poslovnem načrtu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost za obdobje treh let, izkazovati mora poslovanje z dobičkom, razvoj pa mora potekati v podjetju.

Ključni vstopni merili pri izboru kandidatov za subvencije sta razvrstitev na tekmovanju Start:up leta in višina osnovnega kapitala. Na podlagi teh dveh meril mora podjetje zbrati najmanj 25 točk, da gre v nadaljnjo obravnavo. Druga merila so inovativnost, stopnja razvoja izdelka ali storitve, tržna naravnanost in potencialni trgi ter reference oziroma izkušnje in zaposlenost lastnikov podjetja. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk.

Slovenski podjetniški sklad bo podjetja, ki bodo na razpis za subvencije P2A oddala popolne vloge, o (ne)izbiri seznanil 75 dni od roka za odpiranje vlog. jpš