V Iniciativo za demokratični socializem, ki zagotavlja, da ne bo stranka obrazov, so zdaj vključeni večinoma mladi. Cilj stranke je poleg kandidature na volitvah v Evropskih parlament tudi priprava na jesenske lokalne volitve in pozneje vstop med parlamentarne stranke, so pojasnili na današnji novinarski konferenci po ustanovnem kongresu.

V času socializma je bil enostrankarski sistem, v Iniciativi za demokratični socializem pa ob vstopu v politični prostor izpostavljajo pomen demokracije. Manko demokracije na vseh ravneh, zlasti na najvišji ravni, je bila po njihovem mnenju glavna slabost v času socializma, je povedal član sveta Anej Korsika.

Stranka se poskuša učiti na napakah prejšnjih oblik socializma in nadaljevati, kjer je bil socializem po njihovem mnenju najboljši. Pri tem med drugim navajajo večjo razbremenjenost žensk, prosto dostopno izobrazbo ter večjo moč delavcev.

Za pravično davčno politiko

Stranka se zavzema za pravično davčno politiko, ki bo bolj bremenila bogate in razbremenila revnejše, pri čemer vidijo tudi priložnosti vzdrževanja državnega proračuna.

Strankin kratkoročen program gre v smeri socialističnega izhoda iz krize. Zavzemajo se za okrepitev javnih del, za energetsko obnovo stavb, in sicer v glavnem iz evropskih skladov, ter za krepitev industrijske politike, je povedal Mesec. V naštetem, zlasti v krepitvi javnih del, vidijo tudi možnost reševanja visoke brezposelnosti.

Iniciativa za demokratični socializem se zavzema tudi demokratizacijo upravljanja podjetij, investicijske politike in bank.

Slaba banka lahko prevzame ključno vlogo pri reševanju podjetij

Pri reševanju podjetij tudi po njihovem mnenju lahko ključno vlogo prevzema slaba banka. Ta naj podjetja, do katerih je prevzela terjatve, razdolži. A ne zato, da bi jih prodala. Namesti naj krizne uprave, ki lahko pod njenim nadzorom in nadzorom zaposlenih poskrbijo za osnovno poslovno sanacijo podjetij in zagon proizvodnje, predlagajo v novi stranki.

Podjetja bi po razdolžitvi prenesli na Slovenski državni holding, a jih ne bi privatizirali, pač pa demokratizirali in uvedli družbeno upravljanje. Z njimi bi (so)upravljali delavci.

Ustanovnega kongresa so se udeležili tudi predstavniki Stranke za trajnostni razvoj in Demokratične stranke dela, s katerima bo Iniciativa za demokratični socializem v koaliciji Združena levica nastopila na evropskih volitvah. Iniciativa za demokratični socializem se bo pridružila evropski družini socialističnih strank.