Razpisna dokumentacija od mogočih ponudnikov zahteva, da se pred prijavo na razpis obvezno seznanijo z dejanskim stanjem na kopališču. Občina se očitno želi zaščititi pred nepredvidenimi stroški, kajti v dokumentaciji je navedla, da ne bo priznala nobenih dodatnih stroškov, ki bi jih izvajalec uveljavljal iz naslova nepoznavanja obstoječega stanja in lokacije.

Občina je gradbeno dovoljenje pridobila že konec lanskega leta, izbrani izvajalec pa bo dela lahko začel kmalu po tem, ko bodo stari objekti porušeni. Ob tem velja omeniti, da občina še ni sklenila postopka izbire izvajalca, ki bo rušil dotrajano Kolezijo in hkrati delno saniral bližnjo hišo v zasebni lasti. Župan Zoran Janković je nedavno napovedal, da bodo to storili prihodnji teden. vb