Če naj bi bila občina zgled občanom pri transparentnem delovanju in poslovanju, za kranjsko velja, da odklanjajo natančno evidenco in število prevozov župana na začasni naslov, a prevoze priznavajo kot »nekajkratne«. Očitno pa bo treba vendarle razkriti privilegije župana, ki so sporni tudi za dacarje.

Davkarija v akciji

Na Dursu so »primer Bogataj« komentirali s pripombo, da je »omenjeni način v nasprotju z davčnimi določili«. To velja tako za prevoze v kraj začasnega bivališča kot tudi za javnosti nedostopne evidence, koga, kdaj in kam prevaža vozni park MO Kranj. Ker so jim zdaj znani podatki, da gre za župana Kranja, bodo uvedli davčni nadzor ter ugotovili vsa dejstva in okoliščine. Na UE Kranj pa za zdaj niso začeli ugotavljati, ali je morda kranjski župan grešnik tudi zaradi tega, ker v resnici živi na Selu pri Žirovnici in ne na naslovu stalnega bivališča na Planini v Kranju, kar smo v Dnevniku večkrat jasno dokazali in že pojasnili, da je zakon glede »fiktivnih« prijav prebivališča zelo jasen in tako ravnanje opredeljuje za prekršek.

Mimogrede: župana Bogataja ne vozi samo občinski voznik, ampak včasih tudi kar direktor mestne uprave Mitja Herak (na vsaj enem službenem obisku), kar samo dokazuje, da je urejenost privilegijev in razpolaganja z vozili MO Kranj sporna. Zato je čuden molk nadzornega odbora občine, ki ga je eden od zaposlenih na MO Kranj (podatke hranimo v uredništvu) seznanil z domnevno protizakonito uporabo službenih vozil in zlorabo potnih nalogov. To se je zgodilo pred več kot letom dni, a odgovora ni dobil.

Županov molk

Poslanci, ministri in drugi politiki večkrat omogočijo javen vpogled v premoženjsko stanje. Mohor Bogataj pa vztrajno odklanja kakršno koli informacijo o tem, ali ima v Kranju eno ali dve stanovanji in ali je (so)lastnik stanovanjske hiše na Selu pri Žirovnici. KPK namreč ne omogoča dostopa do teh podatkov, ki bi pojasnili, kako kranjski župan oddaja stanovanje na naslovu stalnega prebivališča in kako naj bi bila nepremičnina, kjer v resnici živi, v lasti (pokojnih) staršev. Njeno prenovo je nesporno vodil Mohor Bogataj, in to tudi v letih, za katera je ob kandidaturi za župansko mesto odklonil pojasnilo, ali je bil sploh kje zaposlen (med letoma 2006 in 2010). Prav tako ni želel dati podatka o tem, kdaj se je začasno prijavil na Selu pri Žirovnici, in s tem povzročil, da smo poiskali tudi druge vire. Tako smo izvedeli, da naj bi bil v času, o katerem nerad govori, zaposlen pri hrvaškem podjetju, v sosednji državi pa naj bi imel tudi stanovanje. Sprva je Mohor Bogataj tudi odklanjal vsak komentar o svojem »dvojnem življenju« med Kranjem in Žirovnico, a je pod težo dokazov in prič potem potrdil svoje (sporne) prevoze. Z razjasnitvijo premoženjskega stanja pa bi ob dejstvu, da bo letos (kot je sam najavil) ponovno kandidiral, razblinil vse pomisleke in vse bolj glasne govorice o bogastvu, ki ga ima. S pojasnilom o svojih prihodkih in resničnem prebivališču pa bi javna in politična osebnost zagotovo dala dober zgled.