Tak pristop tudi sicer zavračamo, saj naš sindikat s preostalimi podpisanimi organizacijami sodeluje izključno na podlagi skupnih stališč. Sorodstvene zveze nas v tem pogledu ne motijo. Izrazito nenavadni pa se nam zdijo očitki o političnem delovanju v prostorih univerze.

Delovanje Visokošolskega sindikata Slovenije ni povezano s političnimi strankami, temveč je v celoti posvečeno uveljavljanju interesov univerzitetnih delavcev. To pa vključuje tudi spremljanje zakonodajnih in drugih normativnih sprememb, na katere ima strankarska politika neposreden vpliv.

Zato preseneča domislica MIZŠ, da bi lahko izvršilna veja oblasti omejevala svobodo izražanja v prostorih univerze oz. v prostorih fakultete za družbene vede, kjer je novinarska konferenca potekala. Domnevamo, da gre za lapsus, podoben tistemu, ki se je vladnim strankam zapisal v novi koalicijski pogodbi: »Po potrebi bomo revidirali študijske programe.«

Ker se nam zdi javno verbalno obračunavanje brezplodno in v škodo vseh udeleženih, predlagamo MIZŠ, da se v nadaljnji razpravi vrne k vsebini. Visokošolski sindikat Slovenije in KSS PERGAM sta predlaganemu konceptu ureditve javne službe nasprotovala že v delovni skupini za pripravo zakona, ki je bila jeseni 2013 predčasno razpuščena.

Kot takrat tudi zdaj ugotavljamo, da MIZŠ na področju visokega šolstva ne more zagotoviti zadostnih sredstev, zato svojo politično nemoč rešuje s konceptualnimi akrobacijami, ki v praksi vodijo v poslabševanje položaja zaposlenih, v socialno segregacijo in v razprodajanje diplom. Kakšno vlogo imajo pri tem posamezne politične stranke, pa je problem njih samih.

Marko Marinčič, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije