Kljub temu ni nobenega sodnega spora, ki se načeloma lahko sproži, a se diskriminacija težko dokazuje, saj so podatki o plačah po spolu tajni ali pa jih podjetja sploh ne vodijo, je opozorila. Izjema je tako sodba višjega delovnega sodišča, ki je presodilo, da mora biti plačilo za enako delo enako ne glede na vrsto pogodbe, po kateri posameznik dela. Podatke o različnih plačilih je sodišče nekoliko lažje pridobilo, ker je šlo za javni sektor, medtem ko zasebni sektor posredovanju podatkov ni zavezan, delavci pa so pogosteje izpostavljeni odpovedim.

Ženski lobi se zato zavzema, da bi država dejavneje uveljavila načelo »enako plačilo za enako delo« – za začetek bi morala vlada poskrbeti, da bi bili vsi delodajalci, po vzoru Avstrije, zavezani zbiranju podatkov po spolu, sindikati pa bi imeli pravico do vpogleda vanje. Pri nas namreč to, »česar ne vidimo, ne obstaja«. Ukinili smo urad za enake možnosti, zagovornik načela enakosti tako rekoč ne obstaja – to, kar smo imeli, smo ukinili, namesto da bi institute proti diskriminaciji posodobili.rtvslo