Proglasitev sodbe v šenčurskem procesu

Beograd, 6. marca, e. Danes popoldne je bila pred državnim sodiščem za zaščito države razglašena sodba v procesu zoper Janeza Brodarja in tovariše zaradi izgredov v Šenčurju in drugih krajih kamniškega in kranjskega sreza. Vsi obtoženci so bili spoznani krivim in so obsojeni:

1. Brodar Janez, rojen v Hrastju pri Kranju, star 46 let, oženjen, posestnik in bivši narodni poslanec SLS, na poldrugo leto strogega zapora;

2. Umnik Anton, rojen v Šenčurju, star 46 let, oženjen, posestnik, bivši poslanec ljubljanske oblastne skupščine, na 1 mesec strogega zapora in na odškodnino 1900 Din Josipu Prešernu;

3. Štrcin Ivan, rojen v Kaplji vasi pri Mengšu, star 48 let, oženjen, posestnik in bivši narodni poslanec, na 900 Din denarne globe;

4. Vombergar Jernej, rojen v Pšeničnih Policah, star 39 let, oženjen, sobni slikar, na 1 leto strogega zapora;

5. Grilc Fran, rojen v Gradu, star 29 let, kmečki sin, samski, na eno leto strogega zapora;

6. Kos Vinko, rojen v Voklem, star 29 let, kmečki sin, samski, na 10 mesecev strogega zapora;

7. Loboda Josip, rojen v Podgori, star 20 let, hlapec, neoženjen, na 8 mesecev strogega zapora;

8. Ogrin Tomaž, rojen v Pristavi, star 31 let, čevljar, neoženjen, na 8 mesecev strogega zapora in 600 Din denarne globe;

9. Cerar Peter, rojen v Mengšu, star 19 let, zidarski pomočnik, samski, na 6 mesecev strogega zapora in 300 Din globe;

10. Ilija Alojz, rojen v Spodnjem Brniku, star 28 let, bivši teolog, sedaj slušatelj prava, neoženjen, na 1 leto strogega zapora;

11. Škerbec Matija, rojen v Podcerkvi, star 47 let, župnik v Kranju, na 1 leto strogega zapora;

12. Gregorin Franc, rojen v Klopcu, star 32 let, delavec, neoženjen, na 6 mesecev strogega zapora.

Vsem se v kazen všteje preiskovalni zapor. Ker so dejanja, zaradi katerih so obsojeni, politične narave, se vsem obsojencem prizna custodia honesta. Stroške sodnega postopanja morajo plačati obsojenci solidarno. Kazen bodo prestali v Sremski Mitrovici.

Proglasitev sodbe

Za razglasitev sodbe je vladalo veliko zanimanje. Že mnogo pred napovedano uro so napolnili dvorano novinarji in številni drugi poslušalci, med katerimi je bilo tudi nekaj sorodnikov obtožencev. Točno ob 4. so vstopili v dvorano obtoženci in zavzeli svoja mesta na obeh zatožnih klopeh. Na obrazih vseh je bila opažati velika nervoznost in potrtost ter se celo župnik Škerbec, ki je ves čas razprave smehljaje spremljal tok procesa, ni nič več smehljal. (…) Ko je razglasil, da je sodišče vse obtožence spoznalo krivim, so se vsi zdrznili in pobledeli. (...)

Jutro, 7. marca 1933

Utemeljitev razsodbe državnega sodišča za zaščito države v Belgradu

Belgrad, 6. marca. Danes popoldne je bila razglašena razsodba državnega sodišča za zaščito države v procesu proti 12 slovenskim obtožencem in sicer bivšemu narodnemu poslancu Janezu Brodarju in tovarišem. (»Slovenec« jo je včeraj objavil.) Za razsodbo je vladalo v Belgradu veliko zanimanje, tako v krogu belgrajskih Slovencev, kakor v vsej srbski in hrvatski javnosti. Že dolgo pred napovedano uro so se pred državnim sodiščem pričeli zbirati radovedneži, ki so hoteli prisostvovati čitanju razsodbe. Straža je puščala v poslopje državnega sodišča le tiste, ki so imeli od sodišča stalne vstopnice. Obtoženci, ki so se branili iz svobode, so prišli v poslopje državnega sodišča že eno uro pred razglasitvijo razsodbe. Polagoma so prihajali v državno sodišče sodniki, državni tožilec in kot zadnji predsednik senata dr. Bubanj. Dvorana državnega sodišča se je napolnila z občinstvom. V prvih dveh vrstah so sedeli obtoženci, takoj za njimi so v dveh klopeh sedeli domači in inozemski časnikarji. (…)

Česa je Brodar kriv, česa ne

(…) Z ozirom na točko 1 je sodišče z ozirom na pričevanje prič Molj Mihe, Drčar Franca, Dermastja Jožeta in Stareta Aleša prišlo do prepričanja, da je Brodar dne 16. maja 1932 zvečer po shodu poslanca Barleta rekel pred več ljudmi: »Prej smo zahtevali avtonomijo, sedaj pa zahtevamo več, sedaj zahtevamo federacijo, popolnoma samostojno upravo Slovenije!« Sodišče smatra te besede za dokazane po omenjenih pričah in po delnem priznanju Brodarja Janeza samega. (...)

V Sremsko Mitrovico

Nato je predsednik zaključil razpravo in izjavil, da sta s to razsodbo izpuščena na svobodo Janez Štrcin in Umnik Anton. Obtoženec župnik Škerbec Matija je prosil za odgoditev izvršitve kazni za par dni radi ureditve poslov svoje župnije. O tej prošnji bo jutri sklepal senat državnega sodišča. Obtoženci, ki so bili danes obsojeni pri državnem sodišču, so bili takoj po razglasitvi razsodbe odpeljani v upravo mesta Belgrada, kjer bodo ostali do prihodnjega četrtka. Najbrže bodo odvedeni v zapore v Sremsko Mitrovico.

Slovenec, 8. marca 1933